Avoimen yliopiston kautta hoitotieteen tutkinto-opiskelijaksi

 

Minna Latvala, sairaanhoitaja, TtM-opiskelija

Valmistuin sairaanhoitajaksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Kun olin työskennellyt sairaanhoitajan tehtävissä muutaman vuoden, minua alkoi kiinnostaa hoitotyön kehittäminen ja hoitotyön opettaminen. Ollessani äitiyslomalla ajatukset yliopisto-opinnoista vahvistuivat ja aloitinkin äitiyslomalla hoitotieteen opinnot Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Alkuun halusin nähdä millaisia hoitotieteen opinnot ovat. Hyvin pian opintojen alettua huomasin, miten mielenkiintoisia opinnot ovat ja tämän jälkeen oli selvää, että haluan hakea tutkinto-opiskelijaksi. Suoritin hoitotieteen aineopinnot avoimen puolella, jonka jälkeen hain tutkinto-opiskelijaksi ja pääsin opiskelemaan hoitotiedettä Turun yliopistoon syksyllä 2022.

Hoitotieteen aineopintojen avoimissa yliopisto-opinnoissa hoitotyötä tarkastellaan eri näkökulmista. Opinnoissa aloin kiinnittää huomiota tekijöihin, jotka vaikuttavat hoitotyötön, esimerkiksi miten hoitotyötä voisi tehdä vielä paremmin? Mitkä tekijät vaikuttavat hoitotyöhön? Miten näyttöön perustuva toiminta näkyy hoitotyössä? Miten etiikka näkyy hoitotyössä? Opinnot laittoivat minut ajattelemaan hoitotyötä ja sairaanhoitajana työskentelemistä kokonaisvaltaisemmin ja laajemmin.

Avoimessa yliopistossa opetusta järjestetään myös verkko-opintoina. Verkko-opinnot opettivat soveltamaan tietoa, jota olin kurssin aikana oppinut. Verkko-opinnot koin itselleni hyväksi, koska niitä pystyi tekemään silloin, kun itselle oli paras mahdollinen aika. Lisäksi verkko-opinnot olivat mukavaa vaihtelua, koska opintoja suoritettiin pääosin tenttien ja ryhmätöiden merkeissä. Avoimessa yliopistossa tehtävien tekemiselle oli varattu hieman enemmän aikaa, kuin tutkinto-opintojen puolella. Lisäksi avoimen puolella luennot ja ryhmätapaamiset järjestettiin iltaisin, kun taas tutkinto-opintojen puolella opetus järjestetään päivisin. Avoimessa yliopisto-opetuksessa opintojen aikana on myös mahdollista saada ohjausta opintoihin. Meillä oli nimetty tuutori-opettaja, joka ohjasi opintojamme.

Meitä opiskelijoita oli monesta eri ammattiryhmästä. Osa meistä opiskelijoista oli sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä, ensihoitajia. Tulimme erilaisista työympäristöistä. Pienryhmätyöskentely edisti oppimistani. Muiden opiskelijoiden näkökulmat ja havainnot opettivat tarkastelemaan asioita erilaisista näkökulmista ja samalla toi paljon lisää uutta tietoa. Meistä avoimen opintojen opiskelijoista moni jatkoi tutkinto-opiskelijaksi. Lisäksi avoimen opintojen opettajat opettavat myös tutkinto-opiskelijoita.

Opiskelun työn ja ”muun elämän” yhdistymisessä kalenteri on olennaisessa asemassa. Sen hankinkin heti opintojen alkuun. Kun työt, tulevat luennot ja pienryhmätapaamiset sekä tehtävien palautukset ovat selvästi esillä kalenterissa, pysyy itse ajan tasalla tulevista tapahtumista. Vapaa-aikani kuluu perheeni kanssa ja minulla on kolme pientä lasta. Hyvällä suunnittelulla opinnot, työt ja perhe-elämä kyllä onnistuu.

Suosittelen avoimen yliopiston opintoja kaikille, joita edes vähän kiinnostaa yliopisto-opiskelu. Avoimen yliopiston opinnot ovat mielenkiintoisia ja niiden avulla voi syventää omaa osaamistaan. Mikäli tavoitteena on hakea myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon, avoimen yliopiston opinnot ovat hyvä tapa tutustua kyseisen tutkintoalan opintoihin. Lisäksi avoimen yliopiston opintoja voi hyväksi lukea, mikäli pääsee myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.

Kaikesta opiskelusta on aina hyötyä.

________________________________________________________________________________________________________________

Lisätietoa avoimen yliopiston opinnoista:

Opintotarjonta avoimessa yliopistossa

Hoitotieteen opinnot avoimessa yliopistossa

 

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *