Informationsflöden

Projektet Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918 (2020–2022) kommer att undersöka hur pressen i Finland och Sverige har återanvänt varandras texter. Tack vare att dagspressen för den här perioden har digitaliserats i både Finland och Sverige kan projektforskarna studera överlappningar i textmassorna och därigenom se hur informationen spreds över Östersjön. Forskarna vill utreda vilka teman och händelser som dominerade informationsflödet och vad det här säger om pressens roll som kulturförmedlare mellan länderna.

I projektet medverkar forskare vid både finska och svenska universitet: Åbo universitet, Helsingfors universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Projektet är finansierat av Svenska Litteratursällskapet i Finland. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *