Artikkeli: Kestävä kädenjälki käsityössä

Niina Väänänen & Sinikka Pöllänen Avainsanat aineeton käsityö, kestävä kehitys, käsityötuote, käsityötaito, ekologinen kädenjälki Abstrakti Käsitepari kestävä käsityö on syntynyt käsityön vastaukseksi kestävän kehityksen haasteisiin. Tässä teoreettisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastelemme käsityötä mahdollisuutena kestävään kädenjälkeen. Ensin pohjustamme keskustelua kirjallisuuden avulla, minkä jälkeen syvennymme kestävän käsityön käsitteeseen sekä avaamme näkökulmia kestävään käsityöhön perusopetuksen käsityössä. Kestävän käsityön teoreettisessa mallissa … Jatka artikkelin Artikkeli: Kestävä kädenjälki käsityössä lukemista