Artikkeli: Kestävä kädenjälki käsityössä

Niina Väänänen & Sinikka Pöllänen

Avainsanat

aineeton käsityö, kestävä kehitys, käsityötuote, käsityötaito, ekologinen kädenjälki

Abstrakti

Käsitepari kestävä käsityö on syntynyt käsityön vastaukseksi kestävän kehityksen haasteisiin. Tässä teoreettisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastelemme käsityötä mahdollisuutena kestävään kädenjälkeen. Ensin pohjustamme keskustelua kirjallisuuden avulla, minkä jälkeen syvennymme kestävän käsityön käsitteeseen sekä avaamme näkökulmia kestävään käsityöhön perusopetuksen käsityössä. Kestävän käsityön teoreettisessa mallissa kuvataan käsityötä toimintana, tuotteena ja aineettomana käsityönä. Kestävää käsityötä toimintana kuvataan käsityötietoa syventävänä sekä arvoja ja asenteita muokkaavana taitona. Kestävä käsityötuote puolestaan huomioi materiaalien, elinkaaren, tekniikan, designin, laadun, esteettisyyden, tarpeen ja tuotesuhteen. Aineeton käsityö nivoo kestävyyden ympäristön lisäksi kulttuuriin sekä sosiaaliseen, taloudelliseen, psykologiseen, yhteiskunnalliseen, filosofiseen ja kommunikatiiviseen näkökulmaan. Nämä elementit toimivat lomittain yhdessä muotoillen ympäristöä, konkreettisia tuotteita sekä tekoja kestäväksi ekologiseksi kädenjäljeksi, mikä tulisi olla lähtökohtana myös käsityönopetuksessa kaikilla koulutusasteilla.

 

Väänänen, N., & Pöllänen, S. . (2021). Kestävä kädenjälki käsityössä. Ainedidaktiikka5(2), 88–102. https://doi.org/10.23988/ad.89677

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *