Artikel: Dokumentation i slöjdpraktiker – Redskap för att fånga slöjdprocessen och synliggöra lärandet

Mia Porko-Hudd & Barbro Sjöberg Nyckelord multilitteracitet, reflektion, utvärdering, portfolio, dagbok, blogg, mikroblogg Abstrakt De gällande läroplansgrundernas betoning på multilitteracitet inom den grundläggande utbildningen framträder i slöjdämnet genom ökat fokus på dokumentation av den multimodala verksamheten. Detta föranleder ett nytänkande och en utveckling av den dokumentationstradition som historiskt funnits inom ämnet. Via en diskussion om … Fortsätt läsa Artikel: Dokumentation i slöjdpraktiker – Redskap för att fånga slöjdprocessen och synliggöra lärandet