Mikä JUNecto ry on? / What is JUNecto ry?

(FI/EN)

JUNecto ry on Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan tohtoriohjelmien, Junon ja Utulingin, väitöskirjatutkijoiden yhdistys. Yhdistys edustaa tohtoriohjelmien kaikkia väitöskirjatutkijoita – täyspäiväisesti tutkivia, osa-aikaisia ja kansainvälisiä tutkijoita. JUNecton tavoitteena on ajaa väitöskirjatutkijoiden oikeuksia yliopistolla, kehittää yhteisöllisyyttä ja parantaa verkostoitumista.

JUNecto suunnittelee ja järjestää akateemisia ja sosiaalisia tapahtumia Junon ja Utulingin väitöskirjatutkijoille. Lisäksi yhdistys tukee ja avustaa ohjelmien kansainvälisiä väitöskirjatutkijoita.

JUNecto ry an association for doctoral researchers in the University of Turku’s Faculty of Humanities’ doctoral programmes, Juno and Utuling. The association represents all doctoral researchers in the programmes – full-time, part-time and international researchers. JUNecto’s goal is to advocate the rights of the programmes’ doctoral researchers, create communality and enhance networking.

JUNecto plans and organizes academic and social events for the doctoral researchers of Juno and Utuling. In addition, the association supports and assists international doctoral researchers in the programmes.