Tiimi

Hankkeeseen osallistuvat Kaj Ahlsved, Benita Heiskanen, Maiju Kannisto, Otto Latva, Johanna Leinonen, Rami Mähkä, Paavo Oinonen, Hannu Salmi, Mari Toivanen ja Susanna Välimäki. He edustavat eri tieteenaloja, musiikkitiedettä, kulttuurihistoriaa, kulttuurintutkimusta, sosiologiaa ja yleistä historiaa.

Tiimin jäsenten kuvaukset:

Benita Heiskanen on kulttuurintutkija ja toimii johtajana Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksessa. Hänen urheiluaiheisia julkaisujaan ovat mm. The Urban Geography of Boxing: Race, Class, and Gender in the Ring (New York: Routledge, 2012) sekä esseekokoelma Mitä Matti tarkoittaa? Esseitä Matti Nykäsestä (Turku: Savukeidas, 2013).

Hannu Salmi on Turun yliopiston kulttuurihistorian professori ja julkaissut laaja-alaisesti audiovisuaalisen kulttuurin, populaarikulttuuriin ja arkipäivän historiasta. Salmen kirjoja ovat mm. Elokuva ja historia (Helsinki: Suomen elokuva-arkisto & Painatuskeskus, 1993), Tanssi yli historian. Tutkielmia suomalaisesta elokuvasta (Turku: Turun yliopisto, 1999) ja Historical Comedy on Screen: Subverting History with Humour (Bristol: Intellect, 2011). Salmi palkittiin lokakuussa 2013 Tietokirjapalkinnolla.

Otto Latva on Turun yliopiston kulttuurihistorian tohtoriopiskelija. Hän toimii hankkeen tutkimusassistenttina ja yhtenä kirjoittajista.

Maiju Kannisto on Turun yliopiston kulttuurihistorian tohtoriopiskelija. Hän on julkaissut artikkeleita ja esseitä, joissa tutkitaan mediaa, etenkin televisiota.

Paavo Oinonen on kulttuurihistorioitsija, joka on tutkinut suomalaisten radio- ja televisio-ohjelmistojen historiaa. Hän työskentelee Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan jatkokoulutuskoordinaattorina.

Mari Toivanen on Turun yliopiston Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkoston (MCnet) koordinaattori. Hän tutkii pääasiassa Suomessa kasvaneiden maahanmuuttajataustaisten nuorten käsityksiä identiteetistä ja kuulumisesta. Hänen sosiologian oppiaineeseen valmistuva väitöskirjansa tarkastelee kurditaustaisten nuorten käsityksiä kodista ja kuulumisesta.

Kaj Ahlsved on Åbo Akademin musiikkitieteen tohtoriopiskelija. Hän
valmistelee artikkeliväitöskirjaa arkemme musiikista, erityisesti
siitä miten nauhoitettua musiikkia käytetään eri urheilutapahtumissa.

Rami Mähkä on tutkija Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa. Hän on erikoistunut populaarikulttuurin, ja erityisesti television ja elokuvan tutkimukseen. Mähkä viimeistelee parhaillaan Monty Python -ryhmää käsittelevää väitöskirjaansa. Hän työskentelee lisäksi tutkimushankkeessa Thatcherism, Popular Culture and the 1980s.

Susanna Välimäki on musiikin ja äänellisen kulttuurin tutkija ja toimii Turun yliopistossa musiikkitieteen yliopistonlehtorina. Välimäki on kiinnostunut kaikesta urheilusta ja mitä enemmän ääntä, sen parempi. Välimäki on kirjoittanut muun muassa kirjat Subject Stragies in Music: A Psychoanalytic Approach to Musical Signification (2005) ja Miten sota soi? Sotaelokuva, ääni ja musiikki (2008), josta hän sai Tampere University Pressin Vuoden kirja -palkinnon (2008). Välimäki toimii myös yleistajuisena kirjoittajana ja mm. Rondo-lehden kolumnistina.

Johanna Leinonen toimii tutkimuskoordinaattorina Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksessa. Hän on käsitellyt tutkimuksessaan monipuolisesti etnisiin suhteisiin, monikulttuurisiin avioliittoihin, ylirajaisuuteen ja kansainväliseen muuttoliikkeeseen liittyviä kysymyksiä.