Hanke starttaa

Kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin rooli -selvitys 

  • Tutkimuskausi 1-6/2018
  • Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö (Konsortio: toinen osapuoli Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore)
  • Tarjouksen tekijä ja päätoteuttaja: Turun yliopiston maisemantutkimus
  • Vastuullinen johtaja: Maunu Häyrynen
  • Projektitutkija: Sanna Forsell

Cuporen ja Turun yliopiston yhteinen selvityshanke kartoittaa kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin nykytilaa paikallisen ja alueellisen kehittämisen näkökulmasta. Selvitys arvioi kulttuurialan kolmatta ja neljättä sektoria koskevia muutostekijöitä, jotka vaikuttavat jatkossa aluehallintouudistuksen myötä kuntien toimintaan, erityisesti kulttuuritoimintaan. Kolmannen ja neljännen sektorin kohdalla selvitetään kulttuurin ja taiteen toimijatyyppejä ja erilaisten kuntien näihin soveltamia yhteistyömalleja.

Selvitys tukee kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamista sekä taide- ja kulttuuripolitiikan alueellisuutta koskevien suuntaviivojen valmistelua. Lisäksi selvityksen tarkoitus on tuoda esille sitä, miten kunnissa on varauduttu uudistuksen myötä muuttuvaan kulttuuritoiminnan tehtäväkenttään ja yhteistyöhön sekä kustannusten karsimiseen. Selvityksen kohdealueita ovat Espoo, Luumäki, Masku, Pori, Sipoo ja Turku ja Satakunnan sekä Varsinais-Suomen maakunnat.