1. Määritelmät

Tähän osaan on koottu tärkempiä käsitteitä ja määritelmiä projektinhallinnasta.

Määritelmässä kerrotaan, miten projekti ja prosessi eroavat toisistaan. Aineiston loppuun on kerätty lähteitä, joista löydät lisää tietoa.