Oppimateriaalit

Tervetuloa, tästä pääset MERIOSAAJAT-oppimateriaaleihin:

Oppimateriaalit on tuotettu MERIOSAAJAT-hankkeen aikana 09/2016 – 02/2019. Yritysvastuu toimitusketjuissa on Riskienhallinnan lisämateriaalia. Se on tuotettu yhteistyössä SUSTIS-hankkeen toisen vaiheen kanssa.

Oppimateriaali koostuu pääosin tiiviistä ja selkeistä diaesityksistä ja lisämateriaalista. Mukana on erilaisia tehtäviä ja pohdittavia kysymyksiä, joilla aihetta voi syventää oman yrityksen käyttöön parhaiten soveltuvaksi. Kunkin osion lopussa on lyhyt testi, jossa on väittämiä ja monivalintakysymyksiä. Yritysvastuu toimitusketjuissa -osion osalta tämä on korvattu pohdintatehtävillä.

Materiaali on erityisesti suunnattu mikro- ja pienyrittäjille ja heidän henkilöstölleen. Tehtävistä saa poimittua hyviä ideoita ja aiheita vaikka yhteisen palaverin ohjelmaksi. Aiempaa koulutusta tai tutkintoa ei edellytetä.

Oppimateriaalista voit poimia vain sinulle kiinnostavat osat tai ottaa haltuun koko aihepiirin itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana.

Mitä jos testaisitte yhdessä henkilöstön kanssa materiaalin antia!