3. Sopimusmuodot

Tähän luvussa esitellään sopimusmuotoihin liittyviä asioita.

Projektitoimitusten tyypilliset sopimusmuodot löytyvät aineistosta. Oikean muodon valinta perustuu projektin tyyppiin sekä riskinhallinnan vaatimuksiin. Kullakin tyypillä on omat vahvuutensa.