RAHOITUSLASKELMAT

Pk-yrityksen johtaminen edellyttää yrittäjältä aktiivista taloudellisen tilanteen seurantaa ja hallintaa. Tällöin toiminnasta ei aiheudu yllättäviä kriisejä, tulot riittävät kattamaan laskuja tulevien viikkojen ja kuukausien aikana. Taloudellisen tilanteen arkipäiväisessä seurannassa yrittäjää auttavat kassavirtalaskelmat. Rahavirtojen tarkastelu auttaa yrittäjää puolestaan hahmottamaan kokonaiskuvaa liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtojen liikkeistä. Rahoituslaskelma on pakollinen osana tilinpäätöstä vain suuryrityksillä tai yleisen edun kannalta merkittävillä yrityksillä.

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeesta löytyy tilinpäätöksessä suuryritykseltä vaadittavan suoran ja epäsuoran rahoituslaskelman kaavat sivuilta 14-17.