3. Tuotannon suunnittelu ja toimittajana toimiminen

Tässä luvussa esitellään tuotannon johtamisen suunnitteluun liittyviä asioita toimitusketjun näkökulmasta.

Oman yrityksen toimitus- tai arvoketjua voi pohtia käyttämällä mm. Ketju-työkalua. Ketjun avulla pohditaan eri toimijoiden vaatimuksia toistensa suhteen. Oletko koskaan miettinyt mitä asioita asiakkaasi sinulta ja muilta toimitusketjunne toimijoilta haluaa ja tarvitsee tuotteen lisäksi? Oikean tuotteen, tuotteeseen liittyviä palveluita, oikean laatuisen tuotteen, tuotteen oikeaan aikaan, sopivan hintaisen tuotteen jne. Asiakas voi tarvita tuotteen lisäksi tukun tietoa ja myös dokumentteja tuotteeseen liittyen. Toisaalta  omalla yrityksellänne on varmasti vastaavia tuote-, palvelu- ja tietotarpeita toisilta toimitusketjuun kuuluvilta toimijoilta.

Ketju-excel on työkalu toimitusketjun tai -arvoketjun määrittämiseksi. Ketju-ohjeet -pdf:ssä on ohjeet Ketju-excel-työkalun käyttöön.

Toisaalta tässä luvussa otetaan asiakkaamme ostajan näkövinkkeli ja tarkastellaan miten hankintatoiminto tapahtuu strategisella ja operatiivisella tasolla. Samalla logiikalla voi tarkastella myös omia toimittajiaan ja alihankkijoitaan. Lopuksi vielä kätevä muistilista toimittajan valintaan.

Osto- ja hankintatoiminta 1: trendit, oston rooli arvoketjussa, käsitteitä ja tuoteluokitus

Osto- ja hankintatoiminta 2: Teollisen ostamisen erityispiirteitä, ostoprosessi yleisesti sekä kolmen tyyppiset ostotilanteet

Osto- ja hankintatoiminta_3: Ostoprosessin askel 1. Ostotilauksen spesifikaatioiden määrittäminen ja Askel 2. Toimittajan valinta

  • Toimittajan valintaa varten excel-taulukkomuotoinen Muistilista.

Osto- ja hankintatoiminta 4: Ostoprosessin askel 3. Ostosopimus – kiinteä hinta vai kustannusten korvaus

Osto- ja hankintatoiminta 5: Askelet 4.ja 5. Tilaaminen ja tilauksen valvonta sekä Askel 6. Seuranta ja arviointi

Pohdinta-artikkeli ulkoistamisen varjopuolista iltapäiväkahvin kyytipojaksi Seppänen ja Lahikainen 2004 Ulkoistamisen varjopuoli.