4. Laatujohtaminen

Laatujohtaminen on merkittävässä roolissa tuotannollisessa yrityksessä. Laatujärjestelmät luovat raamit yrityksen laatujohtamiselle ja laadun järjestelmälliselle kehittämiselle yrityksissä. Monet asiakasyritykset vaativat toimittajiltaan standardien mukaisesti sertifioituja laatujärjestelmiä. Katso video: Pieni johdatus laatujohtamisen historiaan.

Suomen Standardoimisliitto SFS ry:stä saa paljon tietoa laatustandardeista ja laatujärjestelmien standardisoinnista. Otsikoihin linkitetyt materiaalit saa auki klikkaamalla sinisiä tekstejä.

ISO 9000 kalvosarja oppilaitoksille kokonaisuudessaan

Näkemyksiä siihen, mitä ISO 9000 uudessa standardissa muuttuu:

Muita Suomen Standardoimisliitto SFS ry:n opetusaineistoja voi ladata linkistä http://www.sfsedu.fi/opetusaineistot

LEAN johtaminen on osa laatujohtamista.

Ceriffi Oy Lean Six Sigma tietopaketti