5. Varastonhallinta

Tässä luvussa käsitellään tuotannon johtamisen toteutusta ja hallintaa erityisesti varastonhallinnan näkökulmasta ja esitellään seuraavia asioita: 

Vaihto-omaisuus ja sen merkitys

 • ROI return on investment
 • Du Pont –kaavio: oston merkitys liiketoiminnalle

Varastoiden luokittelu ja tyypit

Varastojen analyysi

 • Varaston kierto
 • Pareto-analyysi
 • ABC-analyysi

Varaston ohjaus

 • Logistiset perussyklit
 • Taloudellisen eräkoon malli
 • Päätösvaihtoehdot täydennyksille
 • Wilsonin kaava
 • Satunnaisen kysynnän tyydyttäminen
 • Tilauspistemallit
 • Perioditarkastus
 • Varasto-ohjauksen arviointia
 • Varasto-ongelmat

 

Lähteet