6. Tuotannon johtamisen työkaluja

Tässä luvussa esitellään muutamia tuotannon johtamisen työkaluja. Tuotannon johtamisen työkalut on tarkoitettu erilaisten kehitys- ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Oppivan organisaation menetelmiä

1. Benchmarking (BM) on esikuva tai vertailuanalyysi, jonka avulla voidaan verrata omaa tuotetta, palvelua tai lähes mitä tahansa organisaation toimintaa verrata toisen organisaation vastaavaan. BM:ää voidaan tehdä yhteistyössä toisen organisaation tai verraten esimerkiksi kilpailijan toiminnan kanssa.

Laatu- ja LEAN-työkaluja

Lean Six sigma on tilastotieteeseen perustuva laatujohtamisen menetelmä, joka yhdistää LEANin nopeuden ja Six Sigman laatutason. LEAN Six Sigma sisältää erilaisia kehittämisen työkaluja. 

http://www.sixsigma.fi/files/9114/8593/3553/sixsigmaesite.pdf

2. 5S-kehitystyökalu on LEAN-toiminnan perustyökalu ja yksi ensimmäisistä konsepteista, jota käytetään Lean -toimintaan siirryttäessä. Tarkoituksena on poistaa hukkaa ja ajaa organisaatioon järjestystä. 5S:n avulla voidaan kasvattaa tuottavuutta. 

3. DMAIC – ongelmanratkaisumenetelmä on 5-osainen LEAN Six Sigma ongelmanratkaisumenetelmä, jonka avulla ongelma voidaan hahmoittaa ja vaiheittain ratkaista järjestelmällisesti määrittelemällä, mittaamalla, analysoimalla, kehittämällä ja kontrolloimalla. Viisivaiheista menetelmää voidaan käyttää apuna missä tahansa kehitystehtävässä tai ongelman ratkaisussa aina pienistä pulmista suuriin haastekokonaisuuksiin.
 
4. Poka-Yoke-kehitysmenetelmä, joka perustuu virheiden estämisen kautta nollavirheajatteluun. Japanilainen Toyotalta tullut malli, miten (teollisen) tuotannon laadussa saavutetaan äärimmäinen saavutettavissa oleva taso, nollavirhetaso. Poka-Yoke on ihmis- tai koneperustainen järjestelmä, jonka keskeinen ajatus on virheiden alkuperän 100-prosenttinen tutkiminen.
 
Tuotteiden luokittelumenetelmiä

5. ABC-analyysi on tuotteiden luokittelussa käytettävä menetelmä. Muun muassa varastoitavat tuotteet eivät kaikki ole yhtä tärkeitä tai arvokkaita, joten toisten varastotasojne valvomiseen kannattaa käyttää enemmän resursseja kuin vähemmän tärkeiden.

Toimitusketju ja sen toimijoiden vaatimukset toisilleen

6. Ketju-excel on työkalu toimitusketjun tai -arvoketjun määrittämiseksi. Ketju-ohjeet -pdf:ssä on ohjeet Ketju-excel-työkalun käyttöön. Ketjun avulla saadaan näkyväksi toimitusketjun eri toimijoiden eri vaatimuksia toistensa suhteen.

LOPPUTESTI – Testaa mitä jäi mieleen tästä osiosta!