Tiedon politiikat

 

Ehdota työryhmää Median ja viestinnän tutkimuksen päiville 24.-25.4.2020!

MEVI2020-päivät järjestetään Turussa 24.-25. huhtikuuta. Nyt on oikea hetki vaikuttaa päivien sisältöön! Löytyykö sinulta ehdotuksia työryhmien aiheiksi? Ilmoittaudu työryhmän vetäjäksi! Voit jatkaa aiemmin mediatutkimuksen päivillä toimineen ryhmän vetäjänä tai ehdottaa uutta. Voit myös ehdottaa muita työskentelymuotoja (esim. paneeli, fishbowl, työpaja).

MEVI2020-päivien teema on “Tiedon politiikat”. Tarkastelemme faktoja ja tietoa koskevia kamppailuja: miten määrittyvät poliittisesti relevantit tosiasiat, keiden asiantuntijuuteen luotetaan, millainen tieto kelpaa julkisen keskustelun perustaksi? Tietoa voidaan tarkastella myös kauppatavarana, jonka tuotantoon useimmat meistä osallistuvat monilla tavoin, vailla merkittävää valtaa noihin markkinoihin. Teemamme tunnistaa tietämisen ruumiilliset, sukupuolittuneet ja sukupolvittuneet ulottuvuudet ja rajat. Tieto on myös inhimillistä, affektiivista ja populaaria; samalla se on myös tiukasti kytköksissä teknologioihin ja yhteiskunnan rakenteisiin.

Ehdotuksia pyydetään perjantaihin 20.12. mennessä osoitteeseen mevi2020@utu.fi. Liitteeksi toivotaan otsikointia ja alustavaa abstraktia työryhmän aiheesta (pituus max. 150 sanaa).

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Mevi ry, Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus sekä mediatutkimuksen oppiaine.

Lisätietoja:

MEVI-päivien ohjausryhmä: mevi2020@utu.fi
Kimmo Elo, kimmo.elo@utu.fi, 050 449 6348