Mistä tutkimuksessa on kyse?

Welcome to UTU Blogs. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Teen tutkimusta uusista poliittisen osallistumisen ja aktivismin muodoista Internetissä. Tarkemmin sanottuna tutkin uutta translakia koskevaa Oikeus olla-kansalaisaloitetta ja kansalaisaloitteen sekä uuden translain käsittelyä Eduskunnassa sellaisena kuin nämä koetaan internetin ja sosiaalisen median kautta.

Tutkimuksen tarkoitus on lisätä tietoa siitä, millaisia aktivismin ja toimijuuden muotoja verkkoalustat mahdollistavat, ja miten alustat vaikuttavat LHBTIQA-liikkeiden ja transihmisten tai muunsukupuolisten ihmisten kansalaisvaikuttamiseen ja erityisesti kokemuksiin näistä ja omasta itsestä toimijana.

Tutkimuksessa olen kiinnostunut sekä aloitteen alkuunpanijoiden että sen allekirjoittaneiden ja aloitetta somessa jakaneiden kokemuksista. Lisäksi tutkimus tarkastelee sitä, miten somessa koetaan ja jaetaan aloitteen ja lain eduskuntakäsittelyn seuraaminen. Ajatusten ja mielipiteiden lisäksi olen tutkijana kiinnostunut niistä tunteista ja tuntemuksista, joita aktivismi, aloitteen jakaminen ja sen etenemisen seuraaminen tuottavat, ja joita somessa jaetaan.

Tutkimuksen toteuttaa tutkija Valo Vähäpassi Turun yliopistolta. Osassa osatutkimuksista voi olla mukana myös muita tutkijoita.