Aboa 2021 -joukkue poseeraa Quantumissa.

iGEM-kilpailu ja Aboa-joukkue

Olin viimeisen opiskeluvuoteni kunniaksi mukana eräässä opiskelijaprojektissa, joka oli oikein mahtava tilaisuus kehittää monia valmiuksiani työelämää varten. Ajattelen tämän projektin voivan olla hyödyllinen myös monille muille opiskelijoille, mutta ongelmana on, etteivät monet vielä tiedä Aboa-joukkueen ja iGEM-kilpailun olemassaolosta. Aion kuitenkin tässä kirjoituksessa kertoa enemmän näistä aiheista, jotta jatkossa useampikin opiskelija voisi päästä hyötymään Aboan ja iGEM:n suuresta potentiaalista.

Mikä on iGEM?

International Genetically Engineered Machine, eli lyhyemmin iGEM, on samannimisen yhdysvaltalaisen organisaation järjestämä kilpailu, jossa opiskelijat ympäri maailman hakevat ratkaisuja omista yhteisöistään löytyviin ajankohtaisiin ongelmiin synteettisen biologian keinoin. Kilpailussa opiskelijat toteuttavat kalenterivuoden aikana itse suunnittelemansa tutkimusprojektin aina rahoituksen hankkimista, aiheen valintaa, laboratoriotyöskentelyä sekä tulosten raportointia ja popularisointia myöten. Projekti pitää sisällään paljon yhteistyötä asiantuntijoiden ja yritysten kanssa, ja se luo opiskelijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä kehittymään tulevaisuuden tieteentekijänä.

Mikä on Aboa-joukkue?

Turun korkeakoulujen yhteisjoukkue Aboa osallistui kilpailuun ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Silloisen joukkueen projektin tavoitteena oli parantaa sydänkohtauksen pikatestin herkkyyttä. Tämän jälkeen seuraava joukkue osallistui kilpailuun vuonna 2021, jolloin joukkue pyrki vähentämään Itämereen päätyvän lääkejätteen määrää lakkaasientsyymien avulla. Kumpikin joukkue ylsi hopealle omalla projektillaan, ja lisäksi vuoden 2021 joukkue nimettiin ehdokkaaksi Best Inclusivity erikoispalkinnon kategoriassa. Vuoden 2022 Aboa-joukkue on aloittamassa omaa projektiaan tammikuun alussa ja heidän aiheensa selviää vasta myöhemmin. Aboan matkaa voi kuitenkin seurata Aboan Instagram-tililtä sekä joukkueen omilta kotisivuilta.

Miksi hakea mukaan Aboa-joukkueeseen?

Kilpailuprojekti ja Aboa-joukkue ovat avoimia kaikille opiskelijoille alasta tai opiskeluvuodesta riippumatta. Edellisen vuoden joukkue rekrytoi aina seuraavan vuoden joukkueen kalenterivuoden lopussa oman projektinsa päätteeksi, ja uusi joukkue aloittaa toimintansa vuodenvaiheessa. Rekrytoinnissa selvitetään mm. hakijoiden motivaatiota kilpailuprojektia kohtaan sekä mahdollisia erityisosaamisen alueita. Projekti on kuitenkin monitieteellinen ja pitää sisällään monia erilaisia tehtäviä, joten on toivottavaa, että Aboaan hakeutuisi ehdokkaita useilta eri aloilta. Opiskelijalle on kilpailuprojektista paljon hyötyä ja hän voikin osallistuessaan oppia ainakin seuraavia taitoja:

  • projektin suunnittelu ja toteutus (aikataulutus, rahoituksen hankkiminen, viestintä ja mediayhteistyö, kouluyhteistyö yms.)
  • (laboratorio)tutkimuksen suunnittelu (työskentelyvaiheiden kartoittaminen, DNA:n rakenteen suunnitteleminen, mittausmenetelmien valinta yms.)
  • (laboratorio)tutkimuksen toteutus (GMO-jätteenkäsittely, erilaisten työskentely- ja mittausmenetelmien omaksuminen laboratoriossa yms.)
  • tieteellinen viestintä (esitys, posteri, abstrakti, video yms.)
  • yleiset työelämätaidot (työyhteisön roolien omaksuminen, vastuun jakaminen ja töiden delegoiminen, sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot, ryhmätyötaidot yms.)

Miten kilpailuprojekti etenee?

iGEM-projekti koostuu pääpiirteissään kolmesta vaiheesta: suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Kullakin osuudella on omat painopisteensä.

Suunnitteluvaihe alkaa jo heti vuoden alussa ja jatkuu pitkälle kevääseen. Opiskelijoiden on tällöin tarkoitus ideoida ja suunnitella tuleva projektinsa sekä hankkia budjettinsa mukaisesti rahoitusta erilaisiin tarpeisiin. Tutkimukselle tulee löytää innovatiivinen aihe ja opiskelijoiden on tehtävä kattavaa taustatutkimusta välttääkseen toistamasta jo aiemmin tehtyä tutkimusta, aivan kuten oikea tutkimusryhmäkin tekisi. Suunnitteluvaiheessa on myös tärkeää saada ryhmä toimimaan tiiminä eli ryhmäytymään.

Taustatutkimuksen tekemisen jälkeen opiskelijat suunnittelevat tutkimuksen käytännön vaiheita ja hankkivat tarvittavia välineitä, reagensseja ja erityisesti tilat kesää varten. Kesän aikana sitten työskennellään laboratoriossa monenlaisten laboratoriotehtävien parissa toteutusvaiheessa. Pääpaino on ”märkälabratoiminnassa”, mutta joukkue voi myös halutessaan toteuttaa ”kuivalabra-aktiviteetteja” kuten tietokonemallinnuksia osana projektiaan. Kesän osuus on siis hyvin käytännönläheistä toimintaa.

Syksyllä siirrytään raportointivaiheeseen, jossa tietoteknisestä osaamisesta on erityisen paljon hyötyä. Tällöin kaikkien kilpailevien joukkueiden on nimittäin koostettava oma wiki-sivustonsa iGEM-palvelimelle. Sivusto suunnitellaan itse, ja sinne lisätään kaikki kevään ja kesän aikana tehty työ kirjoitettuna tieteellisen tekstin muotoon. Vuoden 2021 Aboa-joukkueen The Lac Case -projektin wikisivustoa voi katsella esimerkkinä.

Giant Jamboree -konferenssi

Kilpailu huipentuu syksyn päätteeksi Pariisissa järjestettävään Giant Jamboree-konferenssiin, jonne joukkueet lähtevät esittelemään omaa tutkimusprojektiaan yleisölle, muille kilpailujoukkueille sekä tuomareille. Tuomaristo arvioi kunkin joukkueen projektin ja päättää mille tasolle kokonaisuus yltää. IGEM-kilpailussa joukkue voi tavoitella kulta-, hopea tai pronssitasoa. Kullekin tasolle on nimetty tietyt kriteerit, jotka tulee täyttää hyväksytysti saadakseen kyseisen mitalin.

Kilpailuohjelman lisäksi konferenssi toimii mainiona mahdollisuutena verkostoitua kansainvälisen synteettisen biologian yhteisön keskuudessa. Kilpailuun osallistuu joukkueita ympäri maailman, ja monissa maissa iGEM-kilpailulla on vankempi asema kuin meillä täällä Turussa. Esimerkiksi Aasiassa ja Keski-Euroopassa kilpailu on hyvin arvostettu ja opiskelijat saattavat jopa kilpailla keskenään paikoista joukkueessa.

Aboa 2021 -joukkue poseeraa Pariisissa iGEM-organisaation johtajan kanssa.
Aboa 2021 -joukkueen jäseniä poseeraa Pariisissa Giant Jamboree -konferenssissa iGEM-organisaation presidentin kanssa.

iGEM-kokonaisuus mahdollistaa siis opiskelijalle erittäin kattavasti useiden ammatillisesti tärkeiden taitojen kehittämisen ja tarjoaa opiskelijalle jo opintojen aikana mahdollisuuden verkostoitua paitsi muiden alojen opiskelijoiden ja korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa, niin myös yrityksien ja muiden ulkopuolisten tahojen edustajien kanssa myös kansainvälisesti. Lisäksi iGEM-kokonaisuus tuo Turun korkeakouluille mahdollisuuden tarjota useaa eri alaa ja jopa eri korkeakoulua yhdistävän projektioppimiseen pohjautuvan opiskelijalähtöisen opintokokonaisuuden. iGEM-kilpailun asema on vasta alkamassa asettua Turkuun, mutta sen potentiaali on valtaisa, ja tulevaisuus erittäin lupaava. Aboa 2022 -joukkue lähtee kilpailemaan uudella projektilla ja nähtäväksi jää, kuinka korkealle he yltävät.