Pori Jazz

Tekijät, paikat ja perintö

Turun ja Tampereen yliopistojen Porin yksikköjen kolmevuotinen hanke tarkastelee vuonna 1966 aloittanutta Pori Jazz -festivaalia sen kulttuuriperinnön, kansainvälisyyden ja paikallisuuden, lähiluonnon ja -ympäristön sekä teknologian soveltamisen näkökulmista.

Hanke vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten Pori Jazzin kulttuuriperintö näkyy paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti?
  2. Miten festivaalin ja kaupungin suhde on muuttunut historian saatossa?
  3. Millaisia ovat festivaalialueen luonto- ja ympäristöarvot? Miten ne koetaan järjestäjien, käyttäjien ja kaupungin näkökulmasta?
  4. Millaisena teknologian kulttuurinen muutos näyttäytyy Pori Jazzin näkökulmasta?
  5. Miten teknologialla luodaan festivaalille parempaa tiedolla johtamista, kehitetään tapahtuman turvallisuutta ja kävijäkokemusta, sekä tehostetaan markkinointia?

Tutkimusryhmä

Työryhmä toimii Porin yliopistokeskuksessa, Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa (Turun yliopisto) sekä Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa (Tampereen yliopisto).

Hankkeen tavoitteet

Tutkimushankkeessa Pori Jazz avautuu historiansa, kansainvälisen kokoluokkansa ja paikallisen luonteensa vuoksi tarkasteltavaksi useista tieteellisistä näkökulmista. Hankkeen puitteissa tutkitaan festivaalin historiaa, ympäristökulttuuria ja kulttuuriperintöä sekä seurantateknologioiden käyttöä festivaalialueella.

Julkaisut

Ensimmäiset julkaisut ilmestyvät akateemisen WiderScreen-journaalin Pori Jazziin keskittyvässä erikoisnumerossa keväällä 2025. Tämän jälkeen artikkeleita tarjotaan sopiviin suomalaisiin ja kansainvälisiin akateemisiin julkaisusarjoihin. Hankkeen loppujulkaisuna ilmestyy Pori Jazzia käsittelevä, tutkimustyötä hyödyntävä tietoteos, jossa sekä hankkeen tutkijat että ulkopuoliset kirjoittajat (opiskelijat, toimittajat ja Pori Jazz -organisaation nykyiset ja entiset työntekijät) keskittyvät tarkastelemaan festivaalia omien tieteen- ja ammattialojensa näkökulmista.

Aineistot

Tutkimushankkeella on käytössään laaja hyödyntämätön lähdekokoelma, jonka selkärankana toimii Pori Jazz -säätiön vuonna 2023 päättynyt, Satakunnan Museolle luovutettu digitointiprojektin valokuva- ja filmiaineisto sekä festivaalin 50-vuotisjuhlaa varten kerätty haastatteluaineisto. Säätiö luovuttaa aineiston tutkijoiden käyttöön projektin ajaksi. Muu aineisto koostuu Porin kaupungin ja muiden julkisten tahojen asiakirjoista, erilaisista mediateksteistä sekä kävijä-, käyttöaste- ja havainnointitutkimuksista.

Aikataulu

Hankeen aineiston keräämistä toteutetaan keväällä ja kesällä 2024. Tutkimusartikkelien ja muut julkaisut ajoittuvat vuosille 2025-2026.

Rahoitus

Hankkeen toimintaa rahoittaa Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan Rahasto.

“Jazz is my religion, so this makes it a basic place for me.”

Ted Curson

Pori Jazzin vakioesiintyjä 1966-2012

Lue ja kommentoi

Liity tilaajan joukkoon

Pysy ajantasalla kaiken suhteen mikä sinun tulee tietää.