Turun yliopisto mukana vähäpäästöistä liikennettä edistävässä Scandria®2Act-hankkeessa

 

Scandria®2Act on Euroopan TEN-T-verkkoon liittyvän Skandinavia–Välimeri-ydinverkkokäytävän kehittämishanke. Hanke pyrkii vastaamaan kuljetukseen liittyviin alueellisiin kehityshaasteisiin ja lisäämään käytäväalueiden yhdistyneisyyttä ja kilpailukykyä minimoiden samalla kuljetuksen aikaansaamia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kolmevuotisen hankkeen (5/2016 – 4/2019) teemoja ovat vähäpäästöisten polttoaineiden ja multimodaalisten kuljetuspalveluiden käyttöönotto sekä hallinnollisten toimien edistäminen energiatehokkaiden kuljetusratkaisujen kehittämiseksi. Scandria®2Act -hankkeen päärahoituslähde on Itämeren alueen INTERREG-ohjelma.

Hankkeen pääpartneri on saksalainen Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg, ja hankkeessa on mukana yhteensä yhdeksäntoista partneria Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta. Turun yliopisto on yksi hankkeen partnereista. Lisäksi hanketta on tukemassa muita organisaatioita alueella, esimerkiksi satamia, vähäpäästöisten polttoaineiden parissa työskenteleviä organisaatioita sekä logistiikkahankkeita.

Turun yliopisto on yhdessä Tanskan teknillisen yliopiston kanssa tutkinut rikkipäästörajoitteiden vaikutuksia kuljetusmuodon valintaan Itämeren alueella tutkimuksessa “SECA effects on transport flows: Finnish-Danish investigation along the Scandria®Corridor”. Itämeri on osa rikkioksidien päästöjen kontrollialuetta (SECA-alue, Sulphur Emission Control Area), jolla on vuodesta 2015 lähtien sallittu käytettäville polttoaineille korkeintaan 0,10 prosentin rikkipitoisuus. Tämän on ajateltu vaikuttavan erityisesti kustannuksien nousuun meriliikenteessä, jolloin uhaksi muodostuu vähemmän ympäristöystävällisiin maantiekuljetuksiin siirtyminen meriliikenteen käytön sijasta.

Tutkimuksessa pyritään selvittämään sääntelyn tuottamien muutosten laajuutta kuljetusmuodon valinnassa Itämeren alueella analysoimalla reitti- ja toimittajakohtaista aineistoa. Tutkimuksen tulosten avulla voidaan arvioida sääntelyn vaikutuksia tulevaisuuden Ro-Ro kuljetusvirtoihin, eri kuljetusmuotojen käytettävyyttä sekä sääntelyn tuottamia ympäristöllisiä vaikutuksia. Yhteishankkeen tulokset hyödyttävät useita sidosryhmiä, kuten eri käytäntöjen vaikutuksista kiinnostuneita päättäjiä sekä logistiikkapalveluiden tuottajia ja käyttäjiä.

 

Lue lisää:

https://www.scandria-corridor.eu/index.php/en/