Events

 

Tulevat tapahtumat – Forthcoming Events

Sosiologipäivät
Joensuu, 15.–16.3.2018

 

Tuki-Jaska – tutkimuksellinen peliautomaatti
17.11.2017–13.1.2019
Tuki-Jaska on tutkimuksellinen peliautomaatti, jolla pelaaja voi pohtia suhtautumistaan eri tilanteessa olevien ihmisten avuntarpeeseen. Peliautomaatti on osa Heurekan ja Sitran Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta -näyttelyä, ja se on toteutettu yhteistyössä TITA-hankkeen tutkijoiden kanssa. Peliautomaatti perustuu empiirisiin tutkimustuloksiin siitä, miten ihmiset suhtautuvat eri väestöryhmien taloudellisen tuen tarpeeseen.

 

 

Menneet tapahtumat – Past Events

Samalle viivalle – kuvakilpailu nuorille
1.9.–31.10.
Olemmeko me kaikki suomalaiset samalla viivalla? Miltä tämän päivän eriarvoisuus näyttää nuorten silmin? Haastamme nuoret pohtimaan eriarvoisuutta kuvakilpailulla. Tutustu kilpailun tuloksiin!

Vuoropuhelua kestävästä kasvusta ja työllisyydestä – strategisen tutkimuksen äärellä
Työ- ja elinkeinoministeriö, 24.10.2017

So­si­aa­li­poli­tii­kan päi­vät
Jyväskylä, 26.–27.10.
Tänä vuonna vietetään Sosiaalipolitiikan päivien 40. juhlavuotta teemalla Uudet riskit, vanhat vakuudet.

Terveydenhuoltotutkimuksen päivät
Tampere, 23.–24.11.
Perinteisten Terveydenhuoltotutkimuksen päivien teemana on tällä kertaa Uudet osaamistarpeet ja johtaminen muuttuvissa sote-rakenteissa.

Tutkijatapaaminen: Toimeentulotukiuudistus
Helsinki, 24.8. klo 9.30–16.00
Päivän tavoitteena on saada kokonaiskuva toimeentulotukiuudistukseen liittyvästä tutkimuksesta, selvittää mahdollisuuksia aineistojen keräämiseen ja hyödyntämiseen yhteistyössä sekä lisätä ymmärrystä toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksista asiakkaille, sosiaalityöhön ja muihin palveluihin sekä sosiaaliturvajärjestelmälle. Tapaaminen on suunnattu toimeentulotukiuudistuksen ja sosiaaliturvan tutkijoille sekä asiantuntijoille.

Advances in research on life chances and inequality of opportunity in Finland: Life course, comparative, and intersectional approaches
Turku, 13.6.2017

The 20th Nordic Demographic Symposium
Turku, 14.–16.6.2017
The symposium biennially brings together researchers, students and other experts especially from the Nordic and Baltic countries.

Asuntokysymys
Helsinki, 1.6.2017 klo 12.15.–16
Seminaarissa tarkastellaan asumista ja asuntokysymystä sekä niiden ongelmakohtia ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Millaisia reunaehtoja asuminen ja asuntomarkkinat asettavat sosiaali- ja työllisyyspolitiikalle ja sosiaaliturvan uudistamiselle?
Katso seminaarin videotallenne
Tutustu seminaarin esitysmateriaaleihin

Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi
Helsinki, 28.3.–18.4.2017
Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssilla kuulet, opit, ymmärrät ja pääset keskustelemaan ratkaisuista  Suomen johtavien tasa-arvotutkijoiden johdolla. Voit osallistua myös verkossa. Seminaarisarjan järjestää yhteistyössä kolme STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa: Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.

Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen tukena
Helsinki, 26.4.2017 klo 12–16

Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi. Seminaarissa pohditaan toimeentulotukijärjestelmän toimivuutta ja Kela-siirtoa tutkimus- ja tilastotiedon näkökulmasta. Lisäksi esitellään 2017 Sosiaalibarometrin ja Kelan toimihenkilökyselyn Kela-siirtoa koskevat tulokset.

Sosiologipäivät 2017
Tampereen yliopisto, 23.–24.3.2017
TITA- ja INDIRECT-hankkeet vetävät konferenssissa työryhmää nro 3: “Sosiaalinen eriarvoisuus / Social Inequality”. Tervetuloa mukaan!

Toimeentulotukitilastot parempaan käyttöön
Helsinki, 2.2.2017 klo 12.15–16.00

Sairauspoissaolot lyhyemmiksi – millä keinoin?
Helsinki, 1.12.2016

Workshop: Experimenting with Basic Income – Finland and Netherlands
Helsinki, 8.11.2016 (also online)

WP 2.3 Workshop: Challenges in contemporary migration research
Stockholm, 4.11.2016

Mistä kannustinongelmat johtuvat ja miten vähentää niitä? Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, 1.11.2016

Sosiaalipolitiikan päivät
Turku, 27.–28.10.2016

Puclic Seminar on Tackling Inequalities with Social Investment Policies
Turku, 15.9.2016

TITA Annual Research Meeting
Turku, 15.–16.9.2016

WP 1 Meeting
Turku, 23.5.2016

WP 2 Meeting
Stockholm, 21.4.2016

The Westermarck Society Annual conference – The future of the sociological imagination
Jyväskylä, 17.-18.3.2016
The Annual Conference is a traditional ‘get together’ of Finnish sociologists.

TITA’s Kick-off seminar in Helsinki, 18.1.2016