FinnGen asiaa turkulaisittain

Finngen on suomalainen geenitutkimus, joka käsittää puolen miljoonan suomalaisen geeni- ja terveystiedot yhtenä kokonaisuutena. Suomalainen geeniperimä on maailmaanlaajuisesti ainutlaatuinen kokonaisuus harvinaisia varianteja. Maantieteellisen eristäytyneisyyden sekä kaiken kattavien terveysrekisterien vuoksi suomalainen geenitutkimus on maailman huipputasoa.

Tutkimushanke perustuu perimästä saatavaan tietoon eli genomitietoon, joka yhdistetään kansallisissa terveydenhuollon rekistereissä olevaan tietoon. Tutkimuksessa hyödynnetään kaikkien suomalaisten biopankkien keräämiä verinäytteitä ja mukana on yli 500 000 suomalaista henkilöä. Tutkimukseen on osallistunut ainakin yksi turkulainen.

Turkulaiset tutkimusryhmät ovat olleet aktiivisesti mukana FinnGen-tutkimuksessa alusta saakka. Verenpainetaudin genetiikasta on julkaistu jopa turkulaisittain merkittäviä artikkeleita. Turussa FinnGen-tutkimushanke on yliopiston, hyvinvointialueen, ja biopankin yhteinen asia, johon on helppoa osallistua.

FinnGen-tutkimushanke sisältää henkilökohtaisia tietoja, mutta tämän tiedon analysointi tapahtuu anonyymisti ja tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Jokainen näyte on pseudo-anonymisoitu eli tutkimukseen osallistuneiden identiteetti ei ole aineistosta pääteltävissä.

FinnGen-aineistolla voi tehdä rekisteritutkimusta melkein kaikista suomalaisista terveysrekistereistä. Saatavilla on myös yksilökohtaisia laboratorioanalyysien tuloksia, perusterveydenhuollon mittaustuloksia, lääketietoja, kohdennettua tietoa useista erityisistä sairauksista, geografiatietoja yms.

FinnGen sisältää yli puoli miljoonaa geeninäytettä, jotka on analysoitu ja imputoitu suomalaiselle geeniperimälle räätälöidyillä menetelmillä. Geenitutkimuksen ydinryhmän analyysit ovat julkisesti saatavilla tutkimushankkeen ylläpitämällä tulossivustolla. Geenitutkimuksessa on löydetty useita suomalaisessa geeniperimässä yleisiä mutta muualla harvinaisia variantteja, jotka vaikuttuvat muun muassa verenpainetaudin, rintasyövän, tai diabeteksen sairastumisriskiin.

Terveysrekisterien terveystiedot ja biopankkien geenitiedot yhdistyvä FinnGenissä harvinaiseksi kokonaisuudeksi, jollaista ei ole muualla maailmassa, paitsi Englannissa ja Yhdysvalloissa. Turussa FinnGen-edustaa enemmän kuin yhdessä toisessa kaupungissa. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus turkulaiselle geenitutkijalle tehdä maailmanlaajuisesti vaikuttavaa tutkimusta ja verkostoitua globaalisti muiden alan tutkijoiden kanssa.

A passion for creating spaces

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Renovation and restoration

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Continuous Support

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Konsultointi

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Projektihallinta

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Esittele projektejasi.
  • Experience the world of architecture.
Turisti ottamassa kuvaa rakennuksesta
Rakennuksen ikkunoita Nürnbergissä, Saksassa

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

TJ, Greenprint

Watch, Read, Listen

Liity 900+ tilaajan joukkoon

Pysy ajantasalla kaiken suhteen mikä sinun tulee tietää.