Kuten kuviosta käy ilmi, ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet ikäluokasta kasvoivat tasaisesti vuoden 2005 korkeimpaan 54 prosentin osuuteen asti, mistä lähtien osuudet ovat olleet laskussa. Vuonna 2010 ylioppilaaksi valmistui tasan puolet ikäluokasta ja 2015 luku oli enää 47 %. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet ikäluokan naisista ovat kautta linjan olleet miehiä korkeammat, parhaimmillaan vuonna 2005 ikäluokan naisista suoritti ylioppilastutkinnon 66 %, joka laski ensin lukuun 59 % ja oli vuonna 2015 enää 55 %. Poikien vastaavat osuudet ovat olleet verraten matalat (43 %, 41 %), vuonna 2015 enää 39 %.

Continue reading