Tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Ravattulan Ristimäellä

Juha Ruohonen

Ravattulan Ristimäki -hanke tutkii Suomen vanhinta tunnettua kirkkorakennusta, kirkon lähiympäristöä ja kirkkoa käyttänyttä yhteisöä. Kyseessä on ainoa löytynyt, lähetyskaudelle ajoittuva kirkollisen rakennuksen jäännös Suomesta. Kirkko on rakennettu Aurajoen varrelle nykyisen Kaarinan puolella sijaitsevan Ravattulan kylän hiekkaiselle kumpareelle ristiretkiajan ja keskiajan taitteessa, mahdollisesti 1100-luvun loppupuolella.

Continue reading

Scientia Aboensis – turkulaisten yliopistojen yhteistyö tiivistyy

Tapio Salakoski

Turun yliopisto ja Åbo Akademi tiivistävät yhteistyötään tutkimuksen ja koulutuksen sekä niitä palvelevan infrastruktuurin osalla. Yliopistot sopivat viime syksynä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan sekä Åbo Akademin luonnontieteen ja tekniikan tiedekunnan yhteisestä strategisesta kehittämishankkeesta, joka kattaa koko luonnontieteen ja tekniikan kentän. Nimeä Scientia Aboensis kantava hanke esiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriölle joulukuussa 2016, ja se sai vahvasti positiivisen palautteen lisäksi peräti 1,8 miljoonan euron rahoituksen kuluvalle vuodelle.

Continue reading

Poliisin valvonnan ongelmiin ei ole yksinkertaista reseptiä

Suomalaiset luottavat poliisiin, ja suomalainen poliisi on korruptoimatonta. Vai onko? Mistä Helsingin huumepoliisina toimineen Jari Aarnion tapaus kertoo? Käsityksemme mukaan se kertoo poliisin toimintaan kohdistuvan valvonnan heikkouksista, mutta niiden korjaamiseen ei ole olemassa yksinkertaista ratkaisua.

Continue reading

Pohjoinen elintarviketutkimus vastaa globaaleihin biotulevaisuuden haasteisiin

Kaisa Linderborg

Elintarvikkeilla ja elintarviketuotannolla on keskeinen osa yliopiston temaattisilla, strategisilla tutkimusalueilla: biotaloudessa ja -tulevaisuudessa. Kiertotalouden ja ilmastovaikutusten lisäksi tulevaisuuden elintarvikekenttään vaikuttavat muun muassa väestönkasvu ja ikääntyminen sekä aikaan katsomaton ihmisen perustarve nauttia maittavasta, turvallisesta ja terveellisestä, vastuullisesti tuotetusta ja tutkitusta ruuasta.

Continue reading

Perhetapahtumalla kiitetään perheitä osallistumisesta laajaan aivotutkimukseen

Eija Jossandt

Perheiden kannustaminen osallistumaan pitkittäistutkimukseen vuodesta toiseen on ensisijaisen tärkeää lasten aivojen kehitystä selvittävässä FinnBrain-tutkimuksessamme. Ilman perheiden aktiivista osallistumista raskausajasta pitkälle aikuisuuteen ulottuvan seurantatutkimuksen tekeminen ei onnistuisi. Olemme järjestäneet tutkimusperheille säännöllisesti perhetapahtumia, joissa vanhemmat pääsevät keskustelemaan tutkijoiden kanssa ja saavat tietoa tutkimuksesta, johon osallistuvat. Erityisen kiinnostuneita vanhemmat ovat olleet kuulemaan tutkimustuloksia. Lapsille järjestämme eri-ikäisille sopivaa viihdettä.

Continue reading

Suomi 100 vuotta ja suomenkielisen yliopistokoulutuksen alku

Kalervo Väänänen

Näin tasavallan merkkivuonna on hyvä tarkastella myös suomenkielisen yliopistokoulutuksen alkuhistoriaa. Lieneehän kieli yksi tärkeimmistä kansakunnan identiteettiin liittyvistä tekijöistä.

Continue reading

Kestäviä yliopistotason ratkaisuja Lounais-Suomen teolliseen kehittämiseen

Kalle-Antti Suominen

Lounais-Suomen teollisen toiminnan kannalta osaavan työvoiman saatavuus pitkällä aikavälillä on turvat­tava. Tämä on myös kansallisen edun mukaista. Positiivisen rakennemuutoksen jatkuminen edellyttää, että alueelle syntyy tai siirtyy uusia yrityksiä, mikä edellyttää riittävän laajapohjaista ja vakiintunutta paikal­lista yliopistotason koulutusta ja tutkimusta tekniikan alalla. Ei ole realistista ajatella, että nämä yrityk­set ensin hakeutuvat tai syntyvät Turun alueelle ja vasta sitten etsivät työvoimaa tai kumppaneita muista yliopistokaupungeista.

Continue reading

Ostrakismia vai osallisuutta?

Niina Junttila

Se, ettei kukaan huomaa, satuttaa. Neurotieteellisten tutkimusten mukaan sosiaalinen kipu – yksinäisyys, osattomuus, ulkopuolisuus – näkyy aivoissa samoilla alueilla kuin fyysinen kipu ja sairastuttaa sekä psyykkisesti että fyysisesti.

Continue reading

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden ikäluokkaosuudet laskussa

Kuten kuviosta käy ilmi, ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet ikäluokasta kasvoivat tasaisesti vuoden 2005 korkeimpaan 54 prosentin osuuteen asti, mistä lähtien osuudet ovat olleet laskussa. Vuonna 2010 ylioppilaaksi valmistui tasan puolet ikäluokasta ja 2015 luku oli enää 47 %. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet ikäluokan naisista ovat kautta linjan olleet miehiä korkeammat, parhaimmillaan vuonna 2005 ikäluokan naisista suoritti ylioppilastutkinnon 66 %, joka laski ensin lukuun 59 % ja oli vuonna 2015 enää 55 %. Poikien vastaavat osuudet ovat olleet verraten matalat (43 %, 41 %), vuonna 2015 enää 39 %.

Continue reading

Tulevaisuuden teknologiat tulevat monialaisista yliopistoista

Tapio Salakoski

Ei mitään uutta länsirannikolta – tekniikan yliopistokoulutusta on haviteltu tänne jo vuosikymmeniä. Mutta hetkinen, alue on julistettu positiivisen rakennemuutoksen alueeksi – mitä ihmettä täällä tapahtuu?

Continue reading

« Older posts