Get inspired by science.

Turun yliopiston blogi

stairs in library
Importance of journey in writing funding applications
September is a month when several grant applications are submitted in Finland, consequently many researchers, in Academia and in Industry,...
kuvituskuva genius ohjaa
Sirpaleisesta datasta kohti vaikuttavaa ennakointia
Suomen yliopistojen asiantuntijoita kokoontui syyskuussa pohtimaan tulevaisuuden ennakoinnin roolia yliopistojen arjessa. Ennakoinnin tavoitteena on auttaa yliopistoja tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä...
tietokoneella työskentelyä
Muutoksissa sopeutuva ja oppiva Varsinais-Suomi
Koronapandemian myötä resilienssin käsite on lyönyt laajasti läpi, ja siitä on alettu puhua yksilöiden ominaisuuden lisäksi organisaatioiden yhteydessä. Koronapandemia onkin...
kuvituskuva simulaatiotilanne erikoislääkärikoulutus
”Antaisitko sinä tämän lääkärin hoitaa omaa lastasi?” – Erikoistuvien lääkärien osaamista arvioidaan jatkossa aiempaa tarkemmin
Turun yliopistossa on koulutettu lääkäreitä jo lähes 80 vuoden ajan. Tuona aikana lääketiede on kehittynyt huimasti ja myös lääkäreiltä vaadittava...
kuvituskuva koulutustilanne
Brahea-keskus kulttuurisen moninaisuuden edistäjänä
Turun yliopiston Brahea-keskuksessa toteutetaan kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä projekteja ulkoisella rahoituksella sekä yliopiston sisäisinä toimintoina. Tarve työlle on kasvanut viime vuosikymmenten...
kuvituskuva opettaja
Korkeakoulupedagogiikka paljon vartijana
Syyslukukausi on käynnistynyt kiireisenä kampuksilla ja näyttöruutujen ääressä. Opetus ja opiskelu ovat palaamassa lähi-moodiin ja hybridin moniin muotoihin. Kiirettä ja...
kuvituskuva kaide
Ilman luottamusta ei ole mitään
Luottamus on tunnetusti sekä yksityiselämässä että työyhteisössä kaiken toiminnan kulmakivi. Tässä kirjoituksessa lähestyn luottamusta kuitenkin yliopiston ja yhteiskunnan näkökulmasta. Törmään...
Globaali vastuu – monialaisen yliopiston haaste ja mahdollisuus
Eurooppalaiset ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin keskittyvät tiedepaneelit kokoontuivat syyskuussa EEAC-verkoston 30-vuotisjuhlakonferenssissa Helsingissä. Konferenssin teemana oli ”ratkaisevan toiminnan vuosikymmen”. Kaksipäiväisen konferenssin aikana kestävyysasiantuntijat...
porin yliopistokeskus
Tule sellaisena kuin olet
Otsake on käsittääkseni ollut aivan ensiksi mainoslause, jota käytti eräs matkapuhelinoperaattori 1990-luvulla. Sittemmin ilmausta on hyödynnetty vaikka missä; Lapinlahden linnut...
Turvallisuus on kaikkien asia – erityisesti yliopistojen
Tätä kirjoitettaessa Ruotsin valtiopäivävaalit on pidetty ja tuloksetkin jo ainakin lähes selvinneet. Ruotsin sosiaalidemokraattinen pääministeri jätti hiljattain Ruotsin NATO-hakemuksen Suomen...
Turun yliopiston tutkimuksen arviointi – tuleva ponnistaa menneestä
Tutkimuksen ja tutkijoiden vastuullinen arviointi on yksi edellytys sille, että yliopistojen toiminta on eettisesti vakaalla pohjalla. Turun yliopistossa vuosina 2014-2019...
Rehtori Jukka Kola: Takaisin kampuksille
Olemme yliopistoyhteisönä kokeneet poikkeuksellisia aikoja – kampuksille on tänä syksynä palannut iso joukko opiskelijoita, jotka ovat joutuneet aloittamaan opintonsa koronarajoitusten...
Rector Jukka Kola: Back to Campus
As a university community, we have experienced some unusual times – a large group of students who started their studies...
Luonnontieteelliset tutkimuskokoelmat – mihin niitä tarvitaan?
Allpahuayo-Mishanan sademetsä sijaitsee syvällä Perun Amazoniassa, tummavetisen Nanayjoen rannalla. Luonnon monimuotoisuudeltaan rikas alue ylläpitää lukuisia toisistaan poikkeavia sademetsätyyppejä, joissa elää...
maapallo käsissä
Humanitarian Day: Academic freedom benefits the whole of society
Scholars at Risk (SAR – www.scholarsatrisk.org) is an international organisation dedicated to the defence of academic freedom and the right...
kuvituskuvat ihmisten käsiä
Lapset, nuoret ja oppiminen – temaattinen kokonaisuus luo tulevaisuutta
Turun yliopiston temaattisista alueista nuorin on ”Lapset, nuoret ja oppiminen” (UtuCYL). Lapset, nuoret ja oppiminen -temaattisen alueen tavoitteena on koota...
Yliopistodemokratiaa on vahvistettava
Yliopistojen demokratian tilasta on virinnyt vilkasta keskustelua viime aikoina. Vuosi sitten valmistui Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama ”Yliopistoautonomia” –selvitys, jonka suositusten...
Ulkomaisesta kotimaiseksi
Uutissuomalainen julkaisi 10.5.2022 uutisen, jossa vertailtiin ulkomaalaisten professorien määrää eri yliopistoissa. Osuus vaihteli Turun yliopiston 4 prosentista Hankenin 31 prosenttiin....
laituri kuvituskuva
Laituri tarjoaa vertaistukea ja lempeää tuuppausta lapsi- ja perhepalvelujen tutkijoille
Laituri on monitieteinen jatkokoulutusseminaari lapsi- ja perhepalvelujen tutkijoille. Laituri kokoaa yhteen lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja palvelujärjestelmätutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita yli...
kuvituskuva aalto
Monitieteinen meritutkimus osana yliopiston strategisia tavoitteita
Turun yliopiston nykyisessä vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa ”meri ja merenkulku” on määritelty yhdeksi tutkimuksen ja opetuksen temaattiseksi kokonaisuudeksi. Sen nykymuotoinen...
Takaisin kampuksille
Jotkut saattavat muistaa Chuck Berryn laulun ”School Days”. Siinä laulun kertoja muistelee menneiden koulupäivien tasaista kulkua ja koulupäivien jälkeistä innokasta...
kuvituskuva
Vahvan tutkimuskeskittymän luominen on pitkäjänteistä työtä
Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys on Turun yliopiston suurin temaattinen tutkimusalue, jonka taustalla on yli kolmekymmentä vuotta tiivistä yhteistyötä, järjestelmällistä suunnittelua...
Kaikenkarvainen kampus
Aamun ensimmäinen palaveri on alkamassa Turun yliopiston päärakennuksen Joutsen-kokoushuoneessa. Avaamme ulko-oven ja astumme eteiseen. Samalla kaunis kettu kävelee rauhallisesti ulos...
genius-patsas yliopistonmäellä
Jos Sirpaakin pännii, tarttis varmaan tehrä jotain
Akateemikkomme Sirpa Jalkanen puki muutama viikko sitten tällä samalla foorumilla sanoiksi meidän kaikkien turhautumista turhaan, tai ainakin turhalta tuntuvaan, byrokratiaan,...
kuvituskuva
Kertomukset kriisien aikakaudella: kulttuurisen muistin yhteiskunnallista merkitystä luotaamassa
Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos on Turun yliopiston tiedekuntarajat ylittävä temaattinen kokonaisuus, joka painottaa muistamisen kulttuurista ulottuvuutta ja sen kytköksiä...
genius-patsas yliopistonmäellä
Huippuyliopisto syntyy tieteestä, ei raporteista, lomakkeista ja tilastoista
Mikä on yliopiston tehtävä? Mikä tekee yliopistosta huippuyliopiston? Vastaus ei varmaankaan löydy siitä, mihin me tutkijat joudumme käyttämään suuren osan...
Tieteen rajat – mitä saamme tutkia?
Ajatus tieteen arvovapaudesta on vanha. Sen esittämä toive on, että tutkijat tuottaisivat arvoista neutraalia, objektiivista tietoa. Filosofisesti täydellinen objektiivisuus on...
Ajatuksia kriisien aikakaudesta ja yhteisestä tulevaisuudestamme
Ilmastokriisi, pandemia, sota Ukrainassa, luontokato. Elämme varsin poikkeuksellista aikakautta, jota on alettu kutsua suurten, monesti toisiinsa kytkeytyvien, kriisien aikakaudeksi (Era...
Tilataideteoksessa valaistuja metalliverkkoja
Is EU regulating the right AI?
EU tries to regulate AI. The European Commission published a proposal for an Artificial Intelligence Act (AIA) in April 2021....
Promoting employability and careers of international talents
Last year, the Board of the University of Turku accepted an encouraging International Programme for the years 2021-2030. One of...