Get inspired by science.

Turun yliopiston blogi

Tietokoneella tehty kuva, jossa kulkee keskellä vertikaalisesti autotie ja sen molemmin puolin on kaksi suurta paperipinoa.
Ankkurina informaatiovirrassa – LAWPOL edistää yhteiskunnallisen tiedon saavutettavuutta
Italialainen ohjelmoija Alberto Brandolini kuvaili informaation jakamiseen liittyvää epäsymmetriaa vuonna 2013 esittämänsä “Brandolinin lain” avulla: “Väärien väitteiden kumoaminen vaatii aina...
Muistivihko, kirja ja kynä pöydällä, taustalla kirjahylly.
Kirjoittajaksi ei synnytä vaan opitaan
Kautta aikojen suurimman karhunpalveluksen kirjoittajakoulutukselle teki kirjailija Erno Paasilinna väittäessään, että kirjailijaksi ei voi opiskella, vaan siihen tarvitaan tietynlaista elämänkokemusta....
kuvituskuvassa Calonian ikkunat
Oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus vahvistaa demokratiaa ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa
Tiedekunnan keväinen alumnipäivä ja viime viikkojen monet sidosryhmätapaamiset sekä myös yliopiston ajankohtainen strategiatyö ovat haastaneet miettimään oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimuksen ja...
Professori Yrjö Väisälä ja observaattori, FM Liisi Oterma optisten teleskooppien peilien- ja linssienhiontalaitteiston äärellä. Vuosi on 1950.
Sata vuotta Turun yliopiston tähtitiedettä
Kuva: Professori Yrjö Väisälä ja observaattori, FM Liisi Oterma optisten teleskooppien peilien- ja linssienhiontalaitteiston äärellä. Vuosi on 1950. Kuva: Turun...
”Kansainvälinen tutkimusyhteistyö on opettanut enemmän kuin uskalsin unelmoida”
Kansainvälisen yhteistyön tukeminen on ministeriöiden, yliopistojen ja tutkimuksen rahoittajienkin yksi keskeinen tavoite. Turun yliopiston kansainvälisyysohjelmassa kansainvälistä yhteistyötä pidetään keskeisenä keinona...
Facilities are reduced at our University – how will the changes affect teaching?
Our University is currently balancing its finances. This means long-term savings and acquiring additional funding, which are and have been...
Tilat tiivistyvät yliopistossamme – miten muutokset vaikuttavat opetukseen?
Yliopistossamme on meneillään talouden tasapainottamisen aika. Se tarkoittaa pitkäjänteistä säästämistä ja lisärahoituksen hankintaa, joita edistetään ja on edistetty jo pitkään...
Kohti vaaleita öitä ja tummia tähtitaivaita
Tarkasta etiketistään tunnetun Chesterfieldin neljännen jaarlin Philip Dormer Stanhopen (1694–1773) kerrotaan todenneen, että lika on ainetta väärässä paikassa. Jaarlia mukaillen...
Pipetointia laboratoriossa, vain käsi näkyy,
Immunologia on lääkekehityksen keskiössä – pyrkimys täsmälääkkeisiin on tuottanut tulosta
Vuonna 2023 hyväksyttiin käyttöön ennätyksellinen määrä uusia lääkkeitä. Trendi on ollut nouseva jo ennen COVID-19-pandemiaa, ja pandemia teki siihen vain...
Turun kauppakorkeakoulu kestävämpää huomista rakentamassa
“Turku School of Economics for Sustainable Futures.” Näin on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun slogan muotoiltu. Kestävyys yläteemana ja sen sisällä vastuullinen...
kuvituskuva
Tekoäly akateemisessa tutkimuksessa – uhkakuvista mahdollisuuksiin
Reippaat edistysaskeleet generatiivisen tekoälyn tuomisessa kaikkien käytettäväksi mullistavat myös yliopistomaailman käytäntöjä. Tekoälyn mahdollisuudet tutkimustyössä ovat moninaiset ja kehittyvät nopeasti. Työkalujen...
Siveltimiä telineessä ja henkilö taustalla.
Luovalla taloudella on väliä
Runsas viisi vuotta sitten koin hyppääväni altaan syvään päätyyn ryhtyessäni EU:n rahoittamassa H2020 DISCE (Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies)...
University’s resources must meet the set expectations
We at the University of Turku are building a strong and sustainable future. This means that we want to be...
Yliopiston voimavarojen pitää vastata sille asetettuja odotuksia
Turun yliopisto on kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja. Tämä tarkoittaa sitä, että me haluamme olla edelläkävijänä ratkaisemassa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti...
“Kanainväliset emoankanpidätykset” vai sittenkin kansainväliset ennakonpidätykset? Menneiden vuosikymmenten pölyhiukkaset ja kahvitahrat lainvalmisteluaineiston tutkijan haasteina
Kun vanhat lainvalmistelupaperit muutetaan digitaalisiksi, tutkijaa vuoroin naurattaa ja itkettää. Viimeisen vuoden ajan projektitutkija, diplomi-insinööri ja oikeustieteilijä Marjaana Sjölund on...
Opiskelijat viettämässä aikaa aulatiloissa.
Kestävä kehitys tulee juurruttaa organisaatioiden kulttuuriin – tuotantotalouden oppiaine kouluttaa osaavia vastuullisia johtajia
Turun tuotantotaloudessa (tutalla) ollaan palaamassa sen alkulähteille aikaan, jolloin tuottavuuden ja tehokkuuden käsitteet oli kytketty kestävään luonnonvarojen ja yhteiskunnan rinnakkaiseloon....
Monikielinen yliopistoyhteisö ja osallisuuden kokemukset
Yliopistomme on maailman vanhin suomenkielinen yliopisto, mutta samalla se on osa kansainvälistä tiedeyhteisöä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yliopistoyhteisömme kielimaisema...
kuvituskuvassa lääkäriltä näyttäviä lelupienoishahmoja
Miksi lisääntyvä lääkärien määrä ei riitä?
Lääkäripula ja yleisemminkin pula terveydenhuollon henkilökunnasta on ollut otsikoissa ja keskusteluissa viime aikoina. Vastoin yleisiä käsityksiä, lääkäreitä ja hammaslääkäreitä on...
Tekoälystä tehoa vanhempainohjaukseen
Voisiko tekoälyn avulla räätälöidä terveydenhuollon interventioita käyttäjien tarpeiden mukaisiksi? Asiaa tutkitaan parhaillaan Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa. Lapsuusiän käyttäytymisen haasteet ovat...
Yliopistopedagoginen näkökulma tekoälyyn
Mediassa ja somessa kuohuu: tekoäly mullistaa opetuksen! Opiskelijat voivat laittaa tekoälyn tekemään tehtävänsä ja opettaja ei voi tietää, kuka vastaukset...
IMMUNOCAP: Turun immunologiatutkimuksen hyvä kierre jatkuu
Suomen Akatemia myönsi vuoden 2023 alussa 12,3 miljoonaa euroa Turun yliopistolle Profi 7-haussa. Kansainvälinen arviointipaneeli piti yliopiston hakemusta laadukkaana ja...
Raising awareness in higher education about equity, diversity and inclusion with SMILE project tools
SMILE Project (Social Meaning Impact through Lifelong learning universities in Europe, Erasmus+, 2020-2023) aims to promote inclusive learning. It has...
SMILE-hankkeen työkalut välineinä lisätä yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja osallisuutta korkeakouluissa
SMILE-hankkeen (Social Meaning Impact through Lifelong learning universities in Europe, Erasmus+, 2020-2023) tavoitteena on parantaa osallisuutta edistävää oppimista. Tätä on...
Tavoitteellinen ohjaus tukee erikoistuvan työssäoppimista
Vuodesta 2020 alkaen yliopistot ovat siirtyneet toteuttamaan osaamisperustaista erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta. Vaikka yliopisto on erikoislääkärikoulutuksesta vastuussa, käytännön koulutus toteutuu vuosien...
Turun yliopiston koulutuksen kehittämisen ja opetussuunnitelmatyön ‘teet’ ja sympatiaa
Tähän blogiin ilmaantui T-teema, sillä esimerkiksi sidosryhmätilaisuudessamme Yliopiston strategiset kumppanit ja yliopistolaiset kokoontuivat keskustelemaan osaaja- ja osaamistarpeista ja niihin vastaamisesta...
saaristo-teos arcanumissa
Taidetta ja leikkiä tilassa
On alkusyksy. Peruskorjatun Arcanum-rakennuksen aulassa parveilee ihmisiä. Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijat, henkilökunnan jäsenet ja muut ovat matkalla luennoille, tapaamisiin,...
Tulevaisuustietoa yliopiston navigoinnin tueksi
Miten otamme tulevaisuudessa Turun yliopistona oman paikkamme olosuhteista riippumatta? Tämä kysymys nousi keskustelun kärkeen keväällä Turun yliopistossa järjestetyssä ennakointityöpajassa. Työpaja...
Future information supports university navigation
How will we take our place as the University of Turku in the future, regardless of the circumstances? This question...
Rohkeasti tutkijan uralle monipuolisella osaamisella
Tutkijanuran houkuttelevuus on tulevaisuutemme kannalta avainkysymys niin kotimaassa kuin koko Euroopassa. Tarvitsemme osaajia, jotka luovat uusia tieteellisiä saavutuksia ja tuovat...
Ylpeästi yliopistolainen
Olen aidosti ylpeä yliopistolainen. Kaikkien haasteiden keskellä unohdamme helposti, kuinka upea työ- ja opiskeluyhteisö Turun yliopisto on. Yhteistyö eri sidosryhmien...