Uusia sanomita – tidhningar

God middag, hyvä puolipäiwä!

Tervehdimme teitä toivotuksella, joka on poimittu 1700-luvulla julkaistusta ruotsalais-suomalaisesta keskusteluoppaasta. Naapurikielet ruotsi ja suomi ovat eläneet pitkään rinnakkain puhuttuina kielinä, mutta myös kirjallisella kumppanuudella on pitkät juuret. Vaikka kielet eivät olekaan sukua toisilleen, ne ovat historian saatossa kietoutuneet toisiinsa lukuisin tavoin, ja tästä läheisestä suhteesta on kielentutkijoilla paljon ammennettavaa.

Olemme Turun yliopistossa työskenteleviä kielen historiaan erikoistuneita tutkijoita. Toinen on perehtynyt erityisesti muinaisruotsalaisiin lakiteksteihin ja toinen Mikael Agricolan sanastoon. Tämän blogin perustimme paikaksi, jossa voimme kertoa havaintoja ja kuulumisia tutkimushankkeistamme ja opetusprojekteistamme.

Blogin perustamisen aikaan alkuvuodesta 2024 on toista kertaa käynnissä Vanhan suomen ja ruotsin kurssi, joka kokoaa eri aineiden opiskelijoita vanhan kielen ja vanhojen aikojen pariin. Kun kurssi pidettiin ensimmäisen kerran kevätlukukaudella 2022, sen aiheena olivat almanakat, ja kurssin yhteydessä toteutettiin Turun yliopiston kirjaston verkkosivuille näyttely Ajan Tieto – suomalaiset almanakat 1700-luvulla.

Kevätlukukaudella 2024 kurssin aiheena ovat laajemmin hyödyn ajan tekstit. 1700-lukua kuvaillaan hyödyn aikakaudeksi, jolloin maata rakennettiin uudelleen vaikeiden aikojen jälkeen. Takana olivat Ruotsin suurvallan aika sotineen sekä Suomen aluetta koetelleet iso- ja pikkuviha. Maan talous oli saatava kuntoon, ulkomaista tavaran tuontia vähennettävä, maataloutta tehostettava ja omavaraisuutta lisättävä. Hyödyn ajatus läpäisi koko tuon ajan sääty-yhteiskunnan.

Kurssin kannalta on tällä toisellakin kerralla tärkeää, että suomen kielen, pohjoismaisten kielten ja historia-aineiden opiskelijat kokoontuvat yhteen samojen tekstien äärelle. Kaikki osallistuvat omalla tietämyksellään ja auttavat toisia. Kielitieteilijät osaavat tulkita vanhaa kieltä, ja historian opiskelijat tuntevat aikakauden. Opimme yhdessä ja siksi osaamme enemmän.

Tarvittiin myös tekstejä, joiden kautta uusia oppeja, teknisiä keksintöjä ja tieteen tuloksia saatiin levitettyä. Valistavia ja opettavia tekstejä präntättiin niin maanviljelyn, metsänhoidon kuin laivanrakennuksen tarpeisiin. Myös reseptikirjoja ja itsehoito-oppaita ilmestyi. Tärkeä sijansa oli myös sanomalehdillä ja almanakoilla. Tekstit kuluivat rahvaan käsissä, joskin vain harva osasi niitä itse lukea.

Vanhastaan Raamattu, katekismus, virsikirja ja lait olivat olleet tärkeässä asemassa yhteiskunnan ja kirkon toiminnoissa. 1700-luvulla näiden tuttujen tekstien rinnalle tuli suuri joukko uudenlaisia ja varsin erilaisia tekstejä. Niiden kirjoittajista ei aina ole tietoa, mutta ne olivat arjessa tärkeitä oppaita ja ohjenuoria, kun haluttiin parantaa oman elämän edellytyksiä. Tällaiset tekstit ovat usein jääneet marginaaliin, mutta kurssillamme haluamme nostaa niitä esiin, koska niiden avulla voimme tarkastella asioita tavallisen ihmisen näkökulmasta.

Keväällä 2024 kurssilaiset ja opettajat laativat havainnoistaan ja ajatuksistaan blogitekstejä. Tämä on isolle osalle hyppy tuntemattomaan ja uuden viestintäkanavan käytön opettelua. Kurssin edetessä tässä blogissa julkaistaan uusia näkökulmia vanhoihin teksteihin. Toiveemme on, että blogi kannustaisi vanhoista kielistä kiinnostuneita vanhojen tekstien pariin. On tärkeää, että jatkossakin on ihmisiä, jotka osaavat lukea omaa historiaamme koskevia vanhoja kirjoituksia ja laajentaa siten tietämystään suomen ja ruotsin kielen pitkästä rinnakkaiselosta.

Välkommen att läsa vår blogg!

önskar kursens lärare

Minna Sandelin och Tanja Toropainen

Renovation and restoration

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Continuous Support

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Konsultointi

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Projektihallinta

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Esittele projektejasi.
  • Experience the world of architecture.
Turisti ottamassa kuvaa rakennuksesta
Rakennuksen ikkunoita Nürnbergissä, Saksassa

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

TJ, Greenprint

Liity 900+ tilaajan joukkoon

Pysy ajantasalla kaiken suhteen mikä sinun tulee tietää.