Terveydenhuollon lait – Kapulakielestä käytäntöön

Tiina Putkuri Terveydenhuollon lait – Kapulakielestä käytäntöön -projekti käynnistyi tarpeesta saada hoitotyön opetukseen opiskelijoita innostava sekä teorian käytäntöön yhdistävä tapa opettaa terveydenhuollon lainsäädäntöä. Turun avoimen yliopiston Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti -kurssilla suunniteltiin kevään 2018 aikana aiheesta verkkokurssi, jonka toteuttamistavaksi valikoitui blogi. Blogien käytön opetuksessa on tutkimuksissa todettu olevan opiskelijoille mieluinen tapa oppia ja sitouttavan…