Ihminen silmänliikekameraa käyttämässä.

Silmät on mielen peili

Tuomo Häikiön kasvokuva.

 

 

 

 

 

 

Tuomo Häikiö
yliopistonlehtori
Turku EyeLabsin Lab manager

Turun yliopistossa toimiva Turku EyeLabs on laboratorio, jossa tehtävä tutkimus hyödyntää katseenseurantaa. Laboratorio pyörii psykologian ja logopedian laitoksen sekä opettajankoulutuslaitoksen yhteistyöprojektina. Aktiivisia tutkijoita mukana on laskutavasta riippuen kymmenkunta.

Itse tutkimusta tehdään silmänliikekameroiden avulla. Katseenseuranta perustuu nimittäin siihen ajatukseen, että silmät katsovat tyypillisesti kohteeseen, johon liittyvää informaatiota aivot sillä hetkellä prosessoivat. Menetelmän avulla pystytäänkin tutkimaan tiedonkäsittelyä hyvin tarkasti.

Turku EyeLabsissa tehtävä tutkimus on monialaista. Pitkäikäisin ja samalla ehkä merkittävin tutkimuksen kohde on ollut lukeminen. Alan katseenseurantatutkimusta on tehty Turun yliopiston psykologian oppiaineessa jo 1990-luvulta lähtien, pääasiassa professori emeritus Jukka Hyönän tutkimusryhmien toimesta.

Tutkimuksen kohteena on ollut niin taitava lukeminen kuin lukemisen kehittyminen, unohtamatta toisen kielen oppijoita. Tutkittavina on ollut eri ikäisiä lukijoita aina ekaluokkalaisista vanhempiin aikuisiin. Viime aikoina mukaan on tullut myös esimerkiksi tekstin herättämien tunteiden vaikutuksen sekä lukemisen aikaisen ajatusten harhailun tutkimusta. Näiden tutkimusten kohdalla tutkittavat ovat saaneet luettavakseen pätkiä Stephen Kingin ja Siri Hustvedtin kirjoista, joiden tiedetään herättävän erilaisia tunteita sekä saavan ajatuksetkin harhailemaan.

Toisaalta Turku EyeLabsissa on tutkittu paljon myös ihmisen visuaaliseen tarkkaavaisuuteen ja asiantuntijuuteen liittyviä tekijöitä. Näihin liittyy esimerkiksi visuaalisen tarkkaavaisuuden rajojen etsiminen, soittamisen aikaisen nuotinluvun tarkastelu tai koodinlukemisen tutkiminen. Tällä hetkellä menossa olevissa hankkeissa tutkitaan myös jalkapallopelaajien katsetta sekä vauvojen silmänliikkeitä suhteessa tunteisiin ja vuorovaikutukseen.

Lisäksi Turku EyeLabs järjestää katseenseurantaan liittyvää koulutusta. Aikaisemmin nämä ovat olleet yksittäisiä kursseja, mutta ensi keväänä järjestetään ensimmäistä kertaa UTUGS-opintojakso aiheesta kiinnostuneille. Laboratorion jäsenet käyvät myös muissa maissa antamassa menetelmäopetusta – esimerkkinä allekirjoittanut palasi hiljattain Chilestä pitämästä katseenseuranta-työpajaa. Turku EyeLabs esittelee laitteistojaan myös avoimien ovien päivissä ja erilaisissa tapahtumissa.

Kaiken kaikkiaan Turku EyeLabs on jo perinteikäs tutkijoiden yhteisö, jossa on vahvaa menetelmäosaamista ja jossa tehdään maailmanluokan tutkimusta. Jos menetelmä yhtään kiinnostaa, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

>> www.utu.fi/turkueyelabs