Ikääntyneen ihmisen käsi ja vauvan jalat.

Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa

Mirkka Danielsbackan kuva.

 

 

 

Mirkka Danielsbacka
Sosiologian apulaisprofessori, INVEST-lippulaiva
NetResilience-konsortion Ikääntyvä Suomi -työpaketin johtaja

 

 

 

 

Antti O. Tanskanen
Sosiaalitieteiden professori
NetResilience-konsortion johtaja

 

Ihminen on sosiaalinen laji. Sosiaaliset verkostot ja läheiset ihmissuhteet vaikuttavat yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointiin, minkä vuoksi niiden tutkiminen ja tukeminen on yhteiskunnallisesti tärkeää. Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä väestössä -konsortiossa (NetResilience) tutkimme ihmisten sosiaalisia verkostoja ja niiden ajallisia sekä alueellisia muutoksia ikääntyvässä Suomessa. Konsortiota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto ja se on osa laajempaa Väestörakenteen muutokset -tutkimusohjelmaa.

Suomi on maailman mittakaavassa eräs nopeimmin ikääntyvistä maista ja tulevina vuosina Suomessa toteutetaan laajoja sosiaali- ja terveyspoliittisia uudistuksia. NetResilience-konsortiossa selvitetään, millaisia vaikutuksia väestönmuutoksella eli syntyvyyden laskulla, pidentyvällä eliniällä ja muuttoliikkeellä on ihmisten sosiaalisten verkostojen rakenteeseen. Lisäksi tarkastelemme, millaiset sosiaaliset verkostot lisäävät ihmisten hyvinvointia, tukevat yksilöitä saavuttamaan haluamansa lapsiluvun ja vahvistavat väestön resilienssiä eli kykyä sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin. Yhdistämme ensi kertaa toisiinsa evoluutioekologiassa ja biologiassa kehitellyn elinkiertoteorian, perhesosiologisen ja -psykologisen elämänkulkunäkökulman sekä kompleksin verkostoteorian ja -menetelmät.

NetResilience-konsortion tutkimuksissa on selvinnyt muun muassa, että suomalaisilla yli 65-vuotiailla naisilla on Euroopan laajimmat verkostot läheisiä ihmisiä, yksilön verkostot muistuttavat tosiaan viestintävälineestä riippumatta, suomalaisten ihanteellinen lapsiluku on laskenut ja epävarmuus sekä elämäntyyli ovat pääasiallisia syitä lykätä lastenhankintaa. Lisää NetResilience-konsortion tutkimuksista voit lukea osoitteesta https://www.netresilience.fi.