Etusivu

Turun yliopiston arkeologian oppiaineen, Turun museokeskuksen ja Aboa Vetus & Ars Nova -museon yhteinen Arkeologisten kokoelmien 3D-digitoinnin opetus- tutkimus- ja tiedotushanke toteutettiin vuosina 2019–2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. 

Hanke tutki arkeologisten löytöjen 3D-digitointiprosessia sekä siihen liittyviä ajankohtaisia laitteita, ohjelmistoja ja menetelmiä. Päämääränä oli kartoittaa erilaisille arkeologisille esinetyypeille ja käyttäjille parhaiten sopivia 3D-digitointiratkaisuja ja tuoda siten 3D-digitointi luontevaksi osaksi arkeologista tutkimusta. 

Tietoa hankittiin kirjallisuuskatsauksella, lukuisin yhteydenotoin esineiden 3D-digitointia harjoittaviin museoihin, tutkijoihin ja harrastajiin sekä omakohtaisin kokeiluin rakennevaloskannereiden sekä digitaalisen fotogrammetrian parissa. Keskustelua 3D-digitoinnin tilasta ja tarpeista suomalaisen arkeologian parissa heräteltiin myös vuoden 2019 arkeologipäivillä 3D-digitointityöpajan muodossa. Keväällä 2020 Turun yliopiston arkeologian oppiaineessa toteutettu 3D-digitointikurssi perehdytti perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita ajankohtaisen aiheen pariin. 

Hankkeen aikana 3D-digitoitiin arkeologisia löytöjä museoiden ja oppiaineen kokoelmista. Löytöaineisto oli vaihtelevaa, kiviesineistä rautakautisiin pronssikoruihin ja historiallisen ajan monipuoliseen esineistöön. Tuotetut 3D-digitoinnit suunnattiin tieteellisen tutkimuksen käyttöön (arkeologian oppiaineen ennen julkaisematon kokoelma roomalaisaikaisia koruja) sekä museotyöhön, arkeologisen löytöaineiston visualisointiin suurelle yleisölle (Aboa Vetus & Ars Novan sekä Turun museokeskuksen kokoelmat). 

Hankkeen tuloksia julkaistaan näillä sivuilla syksyn 2020 aikana. Lämmin kiitos kaikille hanketta tukeneille ja siihen osallistuneille =) 

Lisätiedot: 

FT Visa Immonen vialim (at) utu.fi 

FM Annukka Debenjak-Ijäs annukka.debenjak-ijas (at) utu.fi