Hankkeen materiaalit

Hankkeen aikana kerätyt tiedot koottiin lähdeviitteineen arkeologisten löytöjen 3D-digitointiohjeisiin, jotka julkaistaan Turun yliopiston arkeologian oppiaineen Karhunhammas –julkaisusarjassa (in press). Ohjeet kattavat koko 3D-digitointiprosessin elinkaaren, aina suunnittelusta ja aineiston valinnasta eri digitointimenetelmiin, prosessinhallintaan ja tuotetun aineiston käyttämiseen, jakamiseen ja tallettamiseen. 

Lisäksi hankkeessa tuotettiin kuvalliset ohjeet esineiden 3D-digitointiin fotogrammetrian keinoin Turun yliopiston arkeologian oppiaineen kuvauskalustolla, sekä digitointien jälkikäsittelyyn avoimen lähdekoodin Blender-ohjelmalla. 

Ohjeisiin liittyvät kysymykset ja kommentit: annukka.debenjak-ijas (at) utu.fi. Ohjeita pyritään päivittämään palautteen pohjalta =)