Data science package and Health and well-being technologies

The first working life oriented know-how modules are offered in March-August 2016. Data science package and Health and well-being technologies is a product based on the collaboration between Åbo Akademi and University of Turku. Studies of Åbo Akademi are open courses and University of Turku offers some of the lectures as open webinars. When you register as a student you will get all materials, feedback and credits. As open university education the registration is open for employees, entrepreneurs, organizations, students and unemployed. An excellent place to network also!

Why data science?
In the age of data explosion, the face of science used in all fields is being changed dramatically. Nowadays, both scientists and practitioners are dealing with massive amount of unstructured data which contains unprecedented amount of decrypted information which in turn can facilitate the break through data-driven discoveries and predictions. That is why the demand for the “data scientists” with the ability to read through this entangled web of knowledge is on rise. The “data scientist” is a high-ranking professional with the training and curiosity to make discoveries in the world of big data. Read more

Why health and well-being technologies?
The field of health and well-being technologies is inherently cross-disciplinary. In order to excel in the field, competence in the fields of health, care and technology are expected. As the ongoing health service reform is changing the field of health care globally, aspects such as service provisioning, domain legislation and even ethics are of the essence. Read more

More information:

Introduction to data science (5 ects)
Data analysis with visual basic (5 ects)
Health and well-being technologies (5 ects)

CC Simon CunninghamCC Daniel Oines

Photos: Simon Cunningham and Daniel Oines

Tulevaisuuden osaamistarpeet ja työelämäyhteyksien luominen

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

Tulevaisuuspyörä –työskentely ja Kasvu Open 2015 Kasvunkarnevaali Jyväskylässä 22.-23.10.2015

AVOT -hankkeessa on keskeistä osaamistarpeiden kartoitus ja yhteistyö työelämän kanssa. Koulutuksen suunnitteluvaiheessa tulevaisuuden työelämän osaamistarpeiden kartoittamiseksi voidaan yhtenä työvälineenä käyttää Tulevaisuuspyörä -työskentelyä. Tätä työvälinettä kokeillaksemme hankkeen mallinnusryhmä järjesti Jyväskylässä 22.10.2015 Tulevaisuuspyörä -työskentelyn. (Lisätietoa tulevaisuuspyörätyöpajatoiminnasta löytyy mm. AMK-lehdestä Anne Hakalan ja Hanna Hopian artikkelista).

Työskentelyyn osallistui yhteensä 10 henkilöä eri piloteista ja mallinnusryhmästä. Työskentelyä ohjasi suunnittelija Anne Hakala Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Tarkoituksena oli tutustua tulevaisuuspyörä -työskentelyyn mallina, jota voitaisiin piloteissa soveltaa tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittamisessa ja tarjottavien sisältöjen ideoimisessa. Työskentelimme päivän aikana seuraavien kysymysten äärellä: 1) millainen on Suomi vuonna 2030, 2) millaista osaamista silloin tarvitaan ja 3) miten tällainen osaaminen hankitaan. Työskentelymuoto herätti osallistujissa innostuneisuutta. Tulevaisuuspyörä herätti hyvin pohtimaan lähitulevaisuutta monesta eri suunnasta ja ymmärtämään tulevaisuutta abstraktina asiana, jonka tarkasteluun tarvitaan konkreettista työkalua. Tulevaisuuspyörää voidaan menetelmänä hyödyntää ja soveltaa myös piloteissa. Yhteiseen työskentelyyn olisi kuitenkin hyvä saada mukaan työelämän edustajia.

Tulevaisuuspyörä -työskentelyn jälkeen osallistuttiin Jyväskylän Paviljongissa Kasvu Open 2015 Kasvun karnevaali –tapahtumaan. Kyseessä on bisnestapahtuma ja -seminaari, jonka keskiössä ovat kasvuyritykset. Kasvu Open -tapahtumaa oli yritysedustajien taholta suositeltu jo AVOT-hankkeen kick off –tapahtumassa syyskuussa. Kasvuhaluisilla yrityksillä on kiinnostusta kaikenlaiseen kehittämiseen, ja samalla näkemystä siitä, minkälaista osaamista sekä nykyisellä että rekrytoitavalla henkilöstöllä pitäisi olla nyt ja tulevaisuudessa.

Tapahtumassa olennaisessa roolissa on myös yritysverkostoituminen muun muassa yritystapaamisten kautta. Yritystapaamisissa kuka tahansa seminaariosallistuja pystyi varaamaan 15 minuutin keskusteluajan eri alojen edustajien kanssa. Osallistuimme tapaamisiin AVOT-hankkeen edustajina. Tapaamisten avulla pyrimme kartoittamaan, minkälaista henkilöstön osaamista kentällä arvostetaan. Keskustelujen myötä nousi esiin, että rekrytoinneissa painotetaan paljon työntekijän osaamispohjaa sekä niin sanottua henkilökemiaa. Monialaisuus, mutta toisaalta myös syvällinen substanssiosaaminen nousivat esiin useammassa keskustelussa. Työelämälähtöisen avoimen korkeakouluopetuksen kehittämisen osalta oli todettavissa, että juuri osaamiskokonaisuuksille voisi olla tilausta, eli aina ei tarvitse tehdä kokonaista tutkintoa parantaakseen uranäkymiään. Lisäksi toteama ”monialaisuus on tulevaisuutta” jäi kytemään – olisiko tästä jotain napattavissa pilottikokeiluihimme?

Yhteystiedot:

Jyväskylän yliopisto
Elina Ratalahti, elina.ratalahti@jyu.fi
Merja Karjalainen, merja.karjalainen@jyu.fi

IT-alan osaamistarpeet?

Lainaus

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

Yksi AVOT-hankkeeseen valituista kasvu- ja rakennemuutosaloista on IT-ala. Sen ajankohtaisempaa muutosten alla olevaa alaa emme olisi voineet hankkeeseen saada. Hankkeen suunnittelun aikaan loppuvuodesta 2014 väkeä vähennettiin Ericssonilla ja Broadcomilla, nyt uutta työtä ja yrityksiä rakennetaan Microsoftin työntekijöille Salossa. Yrityssalo on valottanut IT-alan osaamistarpeita omien yrityskontaktiensa ja kyselyiden pohjalta saadun tiedon kautta. Eteen on piirtynyt kuva, jossa digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat keskeistä osaamista niin organisaatioilla kuin työntekijöillä. Digitalisaatiolla tarkoitamme tässä käännettä, jossa it:n avulla muutetaan nykyistä toimintaa.

Digitalisaatio koskettaa julkista sektoria, isoja ja pieniä yrityksiä sekä yksittäisiä työntekijöitä. Haemme sekä yleisiä että domainspesifejä teemoja koulutukseen, joka starttaa alkuvuodesta 2016. Osaamiskokonaisuus rakennetaan avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnasta ja toteutus itsessään on digitaalinen eli osallistuminen on suurelta osin ajasta ja paikasta riippumatonta. Projektimuotoinen oppiminen yhdistää työelämän tarpeet ja uuden oppimisen korkeakoulujen tuella.

Hankkeen marraskuun työseminaarissa tarkennetaan digitalisaation osaamistarpeita. Tarvitsemme digitalisaation osaamiskokonaisuuden suunnittelun tueksi palautetta yrityksiltä ja muilta organisaatioilta sekä yksilöiltä. Kerro ajatuksesi vastaamalla tähän blogiin, osallistumalla 17.11.2015 järjestettävään työseminaariin tai ottamalla yhteyttä hankkeen toteuttajiin.

Yhteinen haasteemme on osaako loppukäyttäjä kertoa tarpeistaan digitalisaation alueella? Seminaarissa aihetta lähestytään myös puheenvuorojen kautta eli sen jälkeen aiheesta keskustelu on helpompaa.

Yhteystiedot:

Yrityssalo, Tommi Virtanen, tommi.virtanen(at)yrityssalo.fi
Turun yliopiston IT-laitos, Timo Vasankari, timo.vasankari(at)utu.fi
Turun yliopiston avoin yliopisto, Satu Hakanurmi, satu.hakanurmi(at)utu.fi, 040 531 8079