Hanke

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb    EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb

AVOT-hankkeessa rakennetaan kasvu- ja rakennemuutosalojen osaamistarpeisiin ketterää ja kestävää avoimen korkeakouluopetuksen mallia. Tavoitteena on tukea työelämässä tarvittavaa osaamista hyödyntämällä avoimen korkeakouluopetuksen olemassaolevaa tarjontaa asiakaslähtöisesti paketoituina osaamiskokonaisuuksina.

Toimintamallia kehitetään vuosina 2015-2018 kolmen pilotin avulla, joita ovat IT-ala, sote-ala ja biotalous-ympäristöala. Osaamiskokonaisuuksien sisällöt kerätään kaikkien avointen yliopistojen ja avointen ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Työelämän yhteistyökumppanit ovat toimintamallin kehittämisessä tärkeitä sillä osaamiskokonaisuksia tehdään nimenomaan työelämän osaamistarpeisiin. Teemme yhteistyötä niin työelämän keskusjärjestöjen kuin yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa.