Hankkeen tavoitteet

​Baltic Science Network pyrkii parantamaan tutkimusyhteistyötä Itämeren alueella. Hanke pyrkii edistämään alueen etua tiede- ja koulutuspoliittisessa päätöksenteossa Itämeren alueen valtioissa.

Itämeren alue on hyvin kilpailukykyinen, ja yhteistyötä lisäämällä maat voisivat hyötyä toisistaan enemmän. Makroalueellinen vaikuttaminen nähdään hankkeessa tärkeänä, jotta Itämeren alueen asema nousisi esiin myös EU:ssa.

Hankkeen osat

Liikkuvuus Itämeren alueella

Hankkeessa kartoitetaan liikkuvuuteen liittyviä haasteita Itämeren alueella ja pyritään rakentamaan uusia liikkuvuustyökaluja sekä vaikuttamaan olemassaoleviin liikkuvuusmahdollisuuksiin, jotta ne tukisivat Itämeren alueen liikkuvuutta paremmin. Liikkuvuus-työpakettia koordinoi Turun yliopisto.

Tutkimuksen ja innovaatioiden laatu

Tutkimusta ja innovaatioita koskevassa työpaketissa pyritään parantamaan tutkimusyhteistyötä Itämeren alueella. Ensin tarkastellaan tutkimusyhteistyön haasteita, sitten valitaan muutama tärkeä tieteenala joille kehitetään strategia tiedeyhteistyön ja tutkimusinfrastruktuurin yhteiskäytön parantamiseksi. Tutkimusyhteistyön työpakettia koordinoi Swedish Research Council.

Laajennettu osallistuminen

Laajennetun osallistumisen työpaketissa pyritään parantamaan erityisesti Baltian maiden osallistumista kansainväliseen tieteelliseen toimintaan. Työpakettia koordinoi Viron koulutus- ja tiedeministeriö.

Hyvien käytänteiden kerääminen ja levittäminen

Hankkeessa pyritään myös jakamaan tietoa ja kokemuksia osallistujien kesken. Yhtenä osana MOSTA kerää esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja jakaa niitä partnereille. Toisaalta hankkeen aikana kerätään kokemusta toimivista ja ei-toimivista käytännöistä, ja tätä tietoa voidaan käyttää vastaavien hankkeiden toteutuksessa jatkossa. Työpakettia koordinoi Liettuan Koulutus- ja tiedeministeriö.

Alueellisten etujen ajaminen EU:ssa ja kansainvälisesti

Hankkeen tarkoituksena on ajaa Itämeren valtioiden etua sekä alueellisesti, EU:ssa että kansainvälisesti.

Tavoitteena pitkän aikavälin vaikuttaminen

Baltic Science Network sai kolmen vuoden Interreg Baltic Sea Region -rahoituksen. Verkoston on tarkoitus on jatkaa toimintaansa tämän jälkeenkin. Verkoston toivotaan tarjoavan tukea tiedepoliittiselle päätöksenteolle Itämeren alueen maissa myös tulevaisuudessa.