Piirroskuva vuoressa olevasta käytävästä, jonne menee raiteet. Raiteilla on hiilikärry.

Poliitikot puhaltavat yhteen hiileen koronaviruspandemian aikana

Pasi Suutari katsoo kameraan lähikuvassa, harmaa tausta,
Pasi Suutari

Elämässä on aikakausia, jolloin saatetaan kokea tarpeelliseksi koota yhteiskunnan voimavarat yhteen. Yksi hetkistä voi olla esimerkiksi koronaviruspandemia. Yhteistyö ja yhteisöllisyys sekä hallitus- että oppositiopoliitikkojen puheissa voi ilmetä joko todellisena tai kuvitteellisena me-hengen luomisena, sillä he saattavat haluta syystä tai toisesta osoittaa yleisölle yhteistyökykyä ja aktiivisuutta.

On lukuisia keinoja osoittaa yhteistyökykyä ja yhteistyöhalukkuutta. Niitä voidaan ilmaista puheissa kielellisin keinoin tai sanattomasti: esimerkiksi elein, ilmein, pukeutumalla ja käyttäytymällä tietyllä tavalla. Väitöskirjassani selvitän, kuinka neljän espanjalaisen puolueen parlamentaarikot käyttävät kieliopillisia persoonia kuten monikon ensimmäistä persoonaa (me) puhuessaan maahanmuutosta ja koronaviruspandemiasta Espanjan parlamentissa. Kyseiset puolueet ovat hallituksessa istuvat vasemmistolaiset Espanjan sosialistinen työväen puolue (PSOE) ja Unidas Podemos ja oppositiossa olevat oikeistolaiset Kansanpuolue (PP) ja Vox.

Me-pronominia saatetaan käyttää henkilökohtaisista tai poliittisista syistä, joita kaikkia on lähes mahdotonta tunnistaa. Kärjistetysti sanottuna poliitikot voivat turvautua monikon ensimmäiseen ja kolmanteen personaan korostaessaan sisä- ja ulkoryhmän eli ”meidän ryhmämme” ja muiden ryhmän eli ”heidän ryhmänsä” välistä vastakkainasettelua maahanmuuttodiskursseissa. Kuitenkin monikon ensimmäistä ja kolmatta persoonaa voidaan käyttää muihinkin tarkoituksiin. Väitöstutkimuksessani tarkastelenkin sitä, millaisissa tarkoituksissa eli diskursiivisissa funktioissa espanjalaiset poliitikot käyttävät monikon ensimmäistä persoonaa poliittisissa puheissaan.

Väitöstutkimuksessa tekemäni alustavat havainnot antavat viitteitä siitä, että niin hallituspuolueet kuin oppositiopuolueetkin käyttävät me-muotoa sitoutuneisuuden osoittamiseen koronaviruspandemian vastaisessa taistelussa. Sitoutuneisuus ilmenee puheissa esimerkiksi yhteistyövalmiutena. Hallituksen jäsenet kutsuvat oppositiopoliitikkoja ”puhaltamaan yhteen hileen” korostamalla yhteistoiminnan, osapuolten kuuntelemisen, lojaalisuuden ja ykseyden merkitystä. He esimerkiksi lupaavat ottaa huomioon kaikkien osapuolten tekemät ehdotukset liittyen koronaviruksen torjuntaan. Oppositio puolestaan ilmaisee suostumuksensa antamalla tukensa hallituksen toiminnalle ja esittämällä parannusehdotuksia lainvalmisteluun.

Pasi Suutari
Olen väitöskirjatutkija Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteen tohtoriohjelmasta (Utuling). Tutkin kieliopillisten persoonien käyttöä strategisena mekanismina neljän espanjalaisen puolueen (PSOE, PP, Vox ja Unidas Podemos) maahanmuutto- ja koronavirusilmiöihin liittyvissä diskursseissa Espanjan parlamentissa.