Hyvinvointia teurastamossa?

Ihmisen ja muiden lajien suhdetta koskevat kysymykset ovat ajankohtaisia nyt kun lihansyönnin vähentäminen ja ilmastokriisi ovat päivittäisiä uutisaiheita. Liha-alalla on…

Kehontuntemus – unohdettu oppimistavoite

Tarkastelen väitöstutkimuksessani naisten kokemuksia kuntosaliliikunnasta. Tuon esiin heidän kehollistuneen tietonsa kuntoilusta ja käytän kehittämääni uudenlaista etnografista haastattelu- ja havainnointimenetelmää. Tutkin,…