Materiaalisina ilmiöinä ja voimina tunteet elävät ja vaikuttavat niin yksilötasolla kuin sosiaalisestikin. Yhtäältä tunteilla on ruumiillinen tai kehollinen puolensa, joka kiinnittyy yksittäiseen ihmiseen ja hänen kokemusmaailmaansa. Tunteiden psyykkistä ja fyysistä ulottuvuutta ei voi täysin erottaa toisistaan, ja tunteiden läpieläminen merkitsee myös niiden materiaalista sijoittumista yksilötasolle ja kokijan ruumiinkykyihin. Toisaalta tunteet aineellistuvat yhteisöissä toiston ja jäljittelyn ansiosta tavoiksi ja käytänteiksi, jotka tarjoavat yhteisön jäsenille mahdollisuuden osallistua niihin toimintatapojen, eleiden ja tekojen muodossa ja muita yhteisiä aineellisia resursseja käyttämällä. Empatia, epäluulo, ilo tai viha juurtuvat vaihtelevin tavoin sosiaalisiin rakenteisiin ja muokkaavat niitä. Materiaalisesti tarkasteltuina tunteissa ei ole yksilöllistä ”sisäisyyttä” erotuksena niiden laajemmasta sosiaalisesta ”ulkopuolesta”, vaan mikro- ja makrotason välillä vallitsee jatkuvuus. Tämän myötä on mahdollista tutkia tunteita yksilön ja hänen ympäristönsä yhteenkietoutumisena ja vuorovaikutuksena, myös pitkän keston sosiohistoriallisessa kontekstissa.

Toivotammekin kaikki tunteiden historiaa tutkivat tervetulleiksi pohtimaan tutkimustaan näistä näkökulmista, tutkimuksen vaiheesta riippumatta. Tunteiden historian tutkimuksen verkoston kevätsymposium järjestetään Turussa maanantaista 21. tiistaihin 22. toukokuuta 2018.

 

Ohjelma koostuu työryhmistä, joista osa toteutetaan roundtable-periaatteella. Esitelmille on varattu aikaa 20 minuuttia sekä 10 minuuttia keskustelulle. Roundtable-sessioissa kukin esittelee tutkimustaan tunteiden historian kannalta (n. 10 min), jonka jälkeen puheenjohtaja vetää keskustelua työryhmän aiheesta.