About FosterC

FOSTERC. Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education.

The main aim of FosterC is to support the modernisation of governance, management and functioning of Belarusian Higher Education Institutions. For that, FosterC will:

  • Provide indicators for conceptualize learning outcomes in terms of competencies (knowledge, skills and attitudes).
  • Upgrade and improve innovative training methods and the development of pedagogical creativity.
  • Equip Belarusian Higher Education Institutions with the necessary information tool to facilitate the implementation of internal and external quality assurance systems/guideline.
  • Modernize the systems and practices of data collection and analysis in the Belarusian HE system through the development of an integrated “Management Information System” improving HEIs’ management in teaching and learning activities.

The main website of FosterC-project can be found at http://fosterc.webs.upv.es/.

FosterC-hankkeesta

FOSTERC = Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education.

FosterC-hankkeen päätavoite on tukea valkovenäläisten korkeakoulujen johtamisen, hallinnon ja toiminnan uudistamista. Sen toteutumiseksi FosterC pyrkii:

  • Tarjoamaan mittareita oppimistulosten käsitteistämiseksi kompetenssien (tiedot, taidot ja asenteet) kautta.
  • Kehittämään ja parantamaan innovatiivisia koulutusmenetelmiä ja kehittämään pedagogista luovuutta.
  • Varustamaan valkovenäläiset korkeakoulut tarpeellisilla tietotyökaluilla mahdollistaakseen sisäisten ja ulkoisten laadunvarmistusjärjestelmien ja ohjeistusten käyttöönoton.
  • Uudistamaan tiedon keruun ja analysoinnin käytännöt ja järjestelmät valkovenäläisissä korkeakouluissa ottamalla käyttöön hallintojärjestelmän, joka parantaa korkeakoulujen hallinnon opetus- ja oppimisjärjestelmissä.

FosterC-hankkeen pääsivu löytyy internetistä osoitteesta http://fosterc.webs.upv.es/.