About Us

The Universitat Politècnica de València  (UPV, Spain) represented by INGENIO (CSIC-UPV) is the responsible for coordination and project management. Dr. Adela García Aracil researcher is the project coordinator. INGENIO (CSIC-UPV) is a joint research institute of the Spanish National Research Council (CSIC) and the Polytechnic University of Valencia (UPV).

The University of Turku collaborates in the FOSTERC project reporting. The person in charge in University of Turku is Professor Eila Lindfors.

Our activities encompass:

  • Research on science and innovation: the emergence and evolution of technology, the organizational processes that facilitate their development and the policies that support and steer them
  • A broad set of training and teaching activities oriented to professionals and graduate students.
  • Dissemination activities aimed at engaging national and international stakeholders in science and innovation, public sector departments and agencies, firms, and private foundations. We also provide research and consulting services.

The main website of FosterC-project can be found at http://fosterc.webs.upv.es/.

Meistä

Projektin koordinoinnista ja hallinnosta vastaa Valencian teknillinen yliopisto The Universitat Politècnica de València  (UPV, Spain), jota edustaa INGENIO (CSIC-UPV). Vastuuhenkilö on tutkija Dr. Adela García Aracil. INGENIO (CSIC-UPV) on Espanjan kansallisen tutkimusneuvoston the Spanish National Research Council (CSIC) ja Valencian teknillisen yliopiston the Polytechnic University of Valencia (UPV) yhteinen tutkimusinstituutti.

Turun yliopisto on FOSTERC-projektin yhteiskoordinaattori. Vastuuhenkilö Turun yliopistossa on professori Eila Lindfors.

Toimintaamme sisältyy:

  • Tieteen ja innovoinnin tutkimus: teknologian kehittyminen ja sitä tukevien ja ohjausjärjestelmien ja käytäntöjen parantaminen organisaatioiden järjestelmiä kehittämällä
  • Laaja koulutustoiminta, joka on suunnattu tutkijoille ja jatko-opiskelijoille.
  • Disseminaatiotoiminta tieteen ja innovoinnin kansallisille ja kansainvälisille sidosryhmille, julkisen sektorin toimijoille ja yksityisille säätiöille. Tarjoamme myös tutkimus- ja konsultointipalveluja.

FosterC-hankkeen pääsivu löytyy internetistä osoitteesta http://fosterc.webs.upv.es/.