Abstracts

Hollowing Out of Public Education Systems? Private Actors in Compulsory Schooling in Finland, Sweden and New Zealand (HOPES) – funded by Academy of Finland (01.09.2017 – 31.08.2021)

The HOPES research project investigates growing private sector involvement in public education comparing three small countries with historically strong public education systems: Finland, Sweden and New Zealand. In Finland privatisation may be just beginning to emerge, and in Sweden and New Zealand the private sector has already become more involved. We will analyse private interests and actors from websites, policy documents, and interviews. The HOPES project will contribute to international debates about the nature and impact of the private sector involvement in education and the emergence of a so-called ‘Global Education Industry’. It will also inform policymakers, professionals and the public in Finland and beyond.

The research project involves research teams in each country and supports international mobility.

Keywords: privatisation of and in education, education policy, compulsory schooling, Global Education Industry, comparative education, Finland, Sweden, New Zealand

 

Julkisten koulujärjestelmien koverrus? Yksityiset toimijat oppivelvollisuuskoulussa Suomessa, Ruotsissa ja Uudessa-Seelannissa (HOPES) – Rahoittaja Suomen Akatemia (01.09.2017 – 31.08.2021)

Tutkimushakkeessa tarkastellaan kansainvälisesti nopeasti kasvavaa yhteiskunnallista ilmiötä, yksityisten toimijoiden osallistumista julkisiin peruskoulujärjestelmiin. Tunnistamme yksityisiä toimijoita oppivelvollisuuskouluissa ja koulutuspolitiikassa kolmessa pienessä maassa, joissa on historiallisesti ollut vahva julkinen koulujärjestelmä. Vertaamme Suomen yksityisten koulutustoimijoiden orastavaa nousua Ruotsiin ja Uuteen-Seelantiin, joissa yksityiset toimijat ovat jo muuntuneet osaksi julkista koulujärjestelmää. Analysoimme erilaisia internetaineistoja ja politiikkadokumentteja ja haastattelemme keskeisiä toimijoita. Tulokset tuovat tärkeän uuden osan kansainväliseen keskusteluun julkisen koulutuksen yksityistämiskehityksestä ja globaalin koulutusteollisuuden noususta ja niillä on koulutuspoliittista sovellusarvoa Suomessa ja muualla.

Tutkimushankkeessa työskentelee tutkimusryhmäkussakin maassa ja tuemme tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta.

 

Asiasanat: koulutuksen yksityistäminen, koulutuspolitiikka, oppivelvollisuuskoulu, ylikansallinen koulutusteollisuus, vertaileva koulutustutkimus, Suomi, Ruotsi, Uusi-Seelanti