Osallistumiskutsu työpajoihin ja tutkimukseen

Vaikka somen kehoihanteet ovat jatkuvan keskustelun kohteena, kasvattajille on tarjolla vain niukasti materiaalia siitä, miten lähestyä aihetta opetuksessa tai arkipäivän keskusteluissa. Tämä tutkimus ja tutkimukseen liittyvät mediakasvatukselliset työpajat kartoittavat kasvattajien näkemyksiä somen kehoihanteisiin liittyvästä mediakasvatuksesta sekä esittelevät ja kehittävät menetelmiä aiheen käsittelyyn nuorten kanssa. Erityisen suositeltavaa osallistuminen on yläkoulun, lukion ja ammattikoulun terveystiedon, psykologian ja äidinkielen opettajille ja nuorisotyöntekijöille. Myös koulupsykologit ja -kuraattorit ovat lämpimästi tervetulleita.

Etsin osallistujia tutkimukseen ja työpajaan, joissa keskustelemme osallistujien mediakasvatuksellisista näkemyksistä sekä kokeilemme mediatuotannollisia harjoituksia, jotka konkretisoivat somen ja kehonkuvan suhdetta mediankäyttäjälle. Harjoitukset on laadittu sellaisiksi, että osallistujat voivat helposti soveltaa niitä omassa opetuksessaan tai kasvatustyössään.

Miksi minun kannattaa osallistua tutkimukseen ja työpajaan? Osallistuminen mahdollistaa vertaiskeskustelun ja kokemusten vaihtamisen tärkeistä ammattiprofiiliisi liittyvistä aiheista. Osallistumalla olet mukana tuottamassa tietoa ajankohtaisesta aiheesta, jota Suomessa ei aikaisemmin ole juuri tutkittu. Pääset kuulemaan mediakasvatukseen liittyvistä uusimmista tutkimukseen perustuvista oivalluksista. Osallistuttuasi saat mukaasi konkreettiset ohjeet kolmeen harjoitukseen, joita voit hyödyntää suoraan omassa työssäsi.

Mitä osallistuminen minulta vaatii? Osallistuaksesi tutkimukseen sinun tulee vain ilmoittautua yhteen työpajoista (ilmoittautumislinkki oikealla palstalla) ja saapua paikalle ilmoittamanasi ajankohtana. Jokaiseen työpajaan otetaan mukaan kahdeksan osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Työpajassa osallistut noin 45 min ryhmähaastatteluun, jonka jälkeen keskitymme mediakasvatuksellisten harjoitusten läpikäyntiin. Työpaja kestää kokonaisuudessaan korkeintaan kolme tuntia.

Milloin ja missä työpajat pidetään? Työpajoja järjestetään yhteensä kolme, ja ne vastaavat sisällöltään toisiaan. Tapahtumapaikkana on yliopiston tilat tai muu keskeinen paikka Helsingissä, Turussa ja Tampereella (tarkempi tila ilmoitetaan osallistujille myöhemmin).

  • Helsingissä 11.5. klo 12-15
  • Turussa 15.5. klo 12-15
  • Tampereella 19.5. klo 12-15

Mitä oikeuksia minulla on tutkimukseen osallistujana? Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää tutkimuksen tai peruuttaa antamasi suostumuksenosallistua tutkimukseen milloin tahansa kertomatta syytä ja ilman kielteisiä seuraamuksia. Tutkimuksessa kerättäviä henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Osallistujaa ei voida tunnistaa tutkimuksen tuloksista tai
julkaisuista.

Tutkimus on läpikäynyt Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan ihmistieteellisten tutkimusten jaoston eettisen ennakkoarvioinnin.

Opetuksesta ja tutkimuksesta vastaa FT Kaisu Hynnä-Granberg (Turun yliopisto, Sukupuolentutkimus). Hynnä-Granberg työskentelee tutkijatohtorina Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa IDA – Intimacy in data-driven culture -konsortiossa.

Työpaja tiistaina 24.1.2023, klo 12.30–15.00, etänä

Vaikka somen kehoihanteet ovat jatkuvan keskustelun kohteena, kasvattajille on tarjolla vain niukasti materiaalia siitä, miten lähestyä aihetta opetuksessa tai arkipäivän keskusteluissa. Tämä yläkoulun ja lukion opettajille ja muille nuorten kanssa työskenteleville kasvattajille suunnattu työpaja tarjoaa käytännön ideoita aiheen käsittelyyn. Erityisen suositeltava työpaja on terveystiedon, psykologian ja äidinkielen opettajille. Aktiivista tekemistä painottava työpaja lähestyy somen ja kehonkuvan välistä suhdetta konkreettisten esimerkkien läpi. Esimerkit on laadittu sellaisiksi, että osallistujat voivat helposti soveltaa niitä omassa opetuksessaan tai kasvatustyössään.

Työpaja toteutetaan etäkokousohjelma Zoomin välityksellä. Maksimi osallistujamäärä on 25 henkeä. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki muutamaa päivää ennen työpajan alkua. Osallistuminen on maksutonta eikä se vaadi Zoomin lataamista omalle koneelle.

Opetuksesta vastaa FM, väitöskirjatutkija Kaisu Hynnä-Granberg (Turun yliopisto, Mediatutkimus). Hynnä-Granbergin tutkimus käsittelee kehopositiivisuusliikettä sosiaalisessa mediassa. Hän on kiinnostunut siitä, miten voimme teoreettisesti lähestyä mediakäyttäjien kehojen, kehoihanteiden ja mediateknologioiden välistä suhdetta. Hynnä-Granberg väittelee aiheesta loppuvuodesta 2022. Vuodesta 2023 alkaen Hynnä-Granberg työskentelee tutkijatohtorina Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa IDA – Intimacy in data-driven culture -hankkeessa.