JULKISEN NOLAAMISEN SUKUPUOLITTUNEET KÄYTÄNNÖT SOSIAALISESSA MEDIASSA

Tietosuojailmoitus tutkittaville

Rekisterinpitäjä

Tutkija: Hanna-Kaisa Lassila

Yhteyshenkilö projektia koskevissa asioissa:

Hanna-Kaisa Lassila

hakalas(at)utu.fi

Tutkimus ja henkilötietojen käsittely

Tutkimuksessa tarkastellaan julkisen nolaamisen sukupuolittuneita käytäntöjä sosiaalisessa mediassa. Analysoimalla julkisessa nolaamisessa osallisena olevia sosiaalisen median julkaisuja ja kommentteja, tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan julkisen nolaamisen eri käytäntöjä sosiaalisessa mediassa vernakulaarina valvontana ja kurittamisena. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa sitä, mitä sukupuolinormeihin liittyviä diskursseja julkisen nolaamisen kautta ylläpidetään tai haastetaan. Tutkimuksen aineisto on julkista sosiaalisen median sisältöä, jolloin aineistoon sisältyvä henkilötietojen määrä ja moninaisuus ei ole ennakoitavissa. 

Tutkimuksen vastuullinen yhteyshenkilö

Hanna-Kaisa Lassila

hakalas(at)utu.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.

Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn

Tutkija Hanna-Kaisa Lassila

Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto

Julkisen nolaamisen sukupuolittuneet käytännöt sosiaalisessa mediassa 2022-2025.

Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperusteen nojalla:

käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi: tieteellinen tai historiallinen tutkimus.

Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet

Tutkimusta tehdään havainnoimalla ja tallentamalla sosiaalisen median julkaisuja ja kommentteja. Kerätty aineisto saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, nimimerkki, ikä, sukupuoli, etnisyys, terveystietoja, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto ja poliittinen kanta.

Aineisto pseydonymisoidaan ja suorat henkilötiedot poistetaan.

Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät)

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

Etnisyys, terveystiedot, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto ja poliittinen kanta.

Erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen artiklaan 9(2) perustuvan, käsittelyperusteen nojalla:

käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:  tieteellinen tai historiallinen tutkimus.

Henkilötietojen keräämisen lähteet

Tutkimus sisältää neljä eri aineistoa:

  1. r/niceguys (https://www.reddit.com/r/niceguys/), kommentit ja julkaisut
  2. @influencersinthewild Instagram-tili, kommentit ja julkaisut
  3. r/snappijuorut (https://www.reddit.com/r/snappijuorut/), r/snappisensuroimaton (https://www.reddit.com/r/snappisensuroimaton/), kommentit ja julkaisut
  4. @swipes4daddy, julkaisut

Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja ei siirretä Turun yliopiston/tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet

Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto poistetaan.

Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat

Lisätietoja tietosuoja-asetusten mukaisista oikeuksista saa tutkijalta Hanna-Kaisa Lassila, hakalas@utu.fi.

Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat

Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain nojalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä tiettyjä poikkeamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii tieteellinen tutkimus ja oikeuksien toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksen) joko mahdottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa haittaa käsittelylle.

Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämän tietosuojaselosteen tutkimuksessa on todennäköisesti tarpeen tehdä poikkeamia seuraaviin rekisteröityjen oikeuksiin:

Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16)

Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20)

Vastustamisoikeus (Artikla 21)

Perusteet tehtäville poikkeamille sekä tehtävien poikkeamien ulottuvuus:

Tutkimuksessa käytetään aineistona julkista sosiaalisen median sisältöä. Aineiston laadun, määrän ja aineiston pseudonymisoinnin vuoksi tutkittavien oikeuksissa on poikkeamia.  

Oikeus valituksen tekemiseen

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi