Kaikki mukaan? Avoin hallinto ja uudet osallistumismuodot

Hanke tutkii kansalaisten ja järjestöjen osallistumista säädösvalmisteluun ja strategiseen päätöksentekoon. Valmistelua ja päätöksentekoa on pyritty Suomessa kehittämään avoimemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi erityisesti uusien osallistumismuotojen kuten verkkokeskustelujen avulla. Hanke arvioi osallistumisen ja avoimuuden edistämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Hanke selvittää, onko valmistelusta tullut avoimempaa, onko se entistä vuorovaikutteisempaa ja ovatko vuorovaikutteisuus ja avoimuus muuttaneet säädösvalmistelua ja päätöksentekoa. Hanke selvittää erityisesti miten järjestöt osallistuvat valmisteluun ja käyttävät ja arvioivat uusia osallistumismuotoja. Lisäksi tutkitaan, onko valmistelun avoimuus lisännyt osallistumisen yhdenvertaisuutta.

Tutkimus kartoittaa, mitä erilaisia osallistumisen muotoja on käytössä säädösvalmistelussa ja päätöksenteossa ja arvioi, miten ne ovat toimineet. Tutkimus nostaa esiin hyviä käytänteitä ja toisaalta ongelmakohtia niin, että tulokset auttavat kehittämään valmistelun avoimuutta ja lisäämään kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta päätöksenteossa. Samalla arvioidaan, miten valtioneuvoston demokratiapolitiikan tavoite avoimuuden lisäämisestä on toteutunut. Tutkimustulosten perusteella voidaan esimerkiksi kehittää ministeriöiden kuulemiskäytäntöjä, sähköisiä osallistumispalveluja ja järjestöjen toimintatapoja.

Hanke haastattelee laajasti ministeriöiden virkamiehiä sekä järjestöjen edustajia ja tekee järjestöille suunnatun kyselytutkimuksen. Lisäksi se kerää tilastollista tietoa siitä, miten paljon uusia osallistumismuotoja käytetään hallituksen esitysten valmistelussa.

Hanketta rahoittaa valtioneuvosto ja se toteutetaan Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella vuosina 2015-2017. Tutkimuksen johtajana toimii dosentti Anu Kantola, ja vastuullisena tutkijana VTM Juho Vesa.

Hankkeessa toteutettavan järjestökyselyn yhteystietojen rekisteriseloste:
Jarjestokyselyn_rekisteriseloste (pdf)

Hankkeessa toteutettavan virkamieskyselyn yhteystietojen rekisteriseloste:
Virkamieskyselyn_rekisteriseloste (pdf)

Lisätietoa hankkeesta löytyy valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*