Kaupunkitutkimusohjelma

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta.

Kaupunkitutkimusohjelman tavoite on tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa.

Vuosien 2019–2023 kaupunkitutkimusohjelma ottaa teemansa Turun kaupungin strategian kahdesta ohjelmasta. Itse tutkimusohjelman kohde on, näiden teemojen puitteissa, yhteiskunnallinen ja tilallinen muutos kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimusohjelma määrittelee laveasti tutkimusten aihepiirin, mutta jättää tutkijoille varsinaisten tutkimuskysymyksien määrittelyn ja tutkimuksen sisällön tarkemman rajauksen. Tutkimusten odotetaan perustuvan teoreettiseen viitekehykseen ja tuottavan tuloksia, jotka ovat sekä merkittäviä akateemisin kriteerein että sovellettavissa kaupungin kehittämistoiminnassa.

Tutkimusyhteistyötä suunnataan etenkin ohjelman kautta kanavoidulla tutkimusrahoituksella. Turun kaupungin rahoittama tutkimus kohdennetaan ajankohtaisten haasteiden mukaisesti.

Tutkimusohjelman toteuttamista johtaa Turun yliopiston tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.

Julkaisut ja podcastit

Kaupunkitutkimusohjelman rahoittamien hankkeiden odotetaan julkaisevan tuloksiaan tieteellisillä foorumeilla, etenkin vertaisarvioiduissa lehdissä. Sen lisäksi ne raportoivat yleistajuisesti mm. ohjelman omissa Tutkimuskatsauksia ja Tutkimusraportteja -sarjoissa. Tuloksiin voi tutustua myös Kaupungin ääniä -podeissa.

Lisätietoja (mm. tutkimusrahoitus, pro gradu -apurahat) Turun kaupungin sivuilla

Turun kaupunkitutkimusohjelma

17.08.2020, 1:44 pm samruo