HINNOITTELU

Hinnoittelu on keskeisimpiä yrittäjän päätöksiä, koska se vaikuttaa vahvasti yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Jos myytävien tuotteiden kate on liian pieni, ei vastaavasti valmistuksen volyymiä lisäämällä saada toimintaa sen kannattavammaksi. Myös tarjouskilpailuihin osallistuttaessa tulee tunnistaa onko kilpailutuksen kohde yrityksen hinnoittelun kannalta taloudellisesti kannattava ja järkevä ratkaisu.