Riskienhallinta

Riskit eli vahingonuhat merkitsevät vaaratekijöitä, joille yritykset henkilökuntineen ovat vääjäämättä alttiina. Riskejä ei voi kokonaan poistaa, mutta niiden määrää, todennäköisyyksiä ja vaikutuksia voidaan minimoida varsin pienin huomioivin toimin. Pienyrityksenkin on tarpeen pohtia itselle soveltuvaa riskienhallinnan kokonaisuutta.