Riskienhallinta – lopputesti

Results

Läpäisit tämä osion onnistuneesti!

Yritäthän uudelleen.

#1. Pienet ja epätodennäköiset riskit kannattaa aina jättää vähemmälle huomiolle.

Pienten ja epätodennäköistenkin riskien kohdalla on hyvä tiedostaa mahdolliset luotettavuusnäkökulmat asiakkaisiin nähden sekä muut kerrannaisvaikutukset.

#2. Riskin vaikutukset ja sen suuruusluokka määrittävät kyseisen riskin kriittisyyden.

Riskianalyysissä määritellään arvot riskihavaintojen vaikutuksille ja riskitapahtumien todennäköisyyksille. Tärkeää on miettiä riskien ja niiden todennäköisyyksien välistä suhdetta.

#3. Verkostoissa toimivissa yrityksissä verkostoriskejä aiheutuu mm. seuraavista syistä:

Verkostoriskejä aiheutuu mm. keskeytys- ja kuljetusongelmista, jonkin muun toimijan komponenteissa ilmenneistä laatuvirheistä ja/tai toimitusongelmista.

#4. Yrityksen riskien kartoittamiseen kannattaa osallistua…

Riskien kartoittamiseen on parasta osallistaa koko yrityksen henkilöstö. Tämä tuo tietoa ja laajempaa näkökulmaa sekä sitouttaa ja vastuuttaa työntekijöitä.

#5. Asianmukainen riskienhallinta voi toimia kilpailuvalttina.

Riskien hallinnointi on yrityksen ulkopuolisille kumppaneille osoitus laadusta ja organisointikyvystä. Jos esimerkiksi tarjouskilpailussa on mukana toimittajan arviointi, osoitus riskienhallintaan perehtymisestä voi vakuuttaa tilaajan.

#6. Miksi yrityksen toimialan ja sen tuotteita koskevien säädösten ja määräysten seuraaminen on tärkeää yrityksen riskienhallinnan kannalta?

Kun yritys havaitsee ja ymmärtää ajoissa mahdolliset omaan alaan liittyvät sääntelyn muutospaineet ja muutosten vaikutukset omalle toiminnalleen, yritys voi ottaa muutokset ajoissa huomioon liiketoiminnan suunnittelussa.

#7. Riskien siirto kolmansille osapuolille esim. vakuutusyhtiöille, ulkoistamisella tai rahoitusratkaisuilla on aina hyvä ja käyttökelpoinen ratkaisu.

Ensisijaisesti tarkoituksenmukaista on itse omin toimin pyrkiä pienentämään riskien todennäköisyyksiä ja seurauksia, eli kontrolloida riskejä. Riskin siirto kolmansille osapuolille tulee kyseeseen vasta sen jälkeen, ns. kriittisten riskien kohdalla.

Finish