Turun yliopiston teekkarikiltojen liput valmiina vappukulkueeseen 2023!

Ainejärjestö opiskelijakulttuurin lähettiläänä

Yleensä pääsyy hakea korkeakouluun on kiinnostus opiskella itselleen mieluista alaa. Yliopisto antaa vapauden omien opintojen lisäksi opiskella myös muita kursseja yli tiedekuntarajojen. Monesti opinnot tulevatkin korkeakoulua ajatellessa päällimmäisenä mieleen. Yksi opintoja niin tukeva kuin tasapainottava osa on muu opiskelijakulttuuri. Opiskelijakulttuurin säilyvyyden taustalla ovat yleensä itse opiskelijat, joita esimerkiksi ainejärjestön aktiiviset jäsenet sekä hallituslaiset ovat.

Itse koen saaneeni paljon uusia ystäviä sekä paljon tukea opintoihini ainejärjestöni kautta. Suosittelen lämpimästi osallistumaan mukaan ainakin oman ainejärjestön toimintaan sekä tutustumaan mahdollisuuksiin, joita aktiivinen toimiminen järjestössä voisi tuoda juuri sinulle!

Mikä ihmeen ainejärjestö?

Ainejärjestö on korkeakoulussa toimiva opiskelijalähtöinen järjestö, jonka ideana on yhdistää saman alan tai saman oppinaineen opiskelijoita. Opiskelijoiden elämässä ainejärjestöt näkyvät monella eri tapaa, mutta ulkoisesti haalarit ovat yksi näkyvimpiä elementtejä. Ainejärjestö ajaa ja valvoo edustamiensa opiskelijoden etuja. Tämän lisäksi ainejärjestöt järjestävät erilaisia tapahtumia, kuten bileitä, sitsejä sekä saunailtoja. Vuosittain jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen, joka ohjaa ainejärjestön toimintaa.

Mikä on ainejärjestön hallitus?

Nyt uuden vuoden vaihduttua myös ainejärjestöjen uudet hallitukset pääsevät aloittamaan virallisesti toimintansa. Ainejärjestön hallitus muodostetaan edeltävänä syksynä syyskokouksessa ja se koostuu muutamista henkilöistä. Pestejä löytyy monia erilaisia, joihin voi oman mielenkiinnon mukaan hakea. Tietenkin hakuprosessit ja mahdolliset hallituspestit sekä niiden määrä eroaa eri ainejärjestöjen välillä.

Yleisesti voidaan kuitenkin puhua, että hallituksesta löytyy esimerkiksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Näiden lisäksi monilla on koulutuspolitiinen vastaava ja sosiaalipoliittinen vastaava, jotka muun muassa kantavat yhteystyötä ainejärjestöjen ja yliopiston välillä. Hallituksessa olevat fuksi-, tuutori- ja tapahtumavastaavat vastaavat tapahtumien järjestämisestä. Fuksi- ja tuutorivastaavat ovat läsnä erityisesti orientaatioviikolla uusien opiskelijoiden saapuessa yliopistoon. Yksi yleinen pesti on myös yritysyhteistyövastaava, joka puolestaan pitää yhteyttä ainejärjestön ja alan yritysten välillä.

Näiden kaikkien yllä mainittujen pestien lisäksi voi olla muita pestejä, eikä edes kaikilla ainejärjestöillä ole jokaista näistä pesteistä. Tässä kuitenkin hieman esimerkkiä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia hallitustoiminta antaa jäsenelle omien kokemuksieni mukaan.

Entä mikä on toimihenkilö?

Toimihenkilöt eli ”toimarit” ovat ainejärjestössä aktiivisia tekijöitä, jotka eivät yleensä ole hallituslaisia. Toimarina oleminen on matalan kynnyksen toimintaa, joka ei ole yhtä sitovaa kuin hallitustoiminta. Monesti toimihenkilö voi toteuttaa pestiään niin paljon kuin hän itse haluaa. Useampi saman asian toimari voi myös muodostaa toimikunnan. Toimaripestejä voi olla esimerkiksi kansainvälisyys-, ympäristö- ja toimitilavastaava. Toimikuntia puolestaan voi olla urheilu-, kulttuuri- ja alumnitoimikunta. Toimikuntia ja toimaripestejä löytyy hyvin paljon erilaisia riippuen ainejärjestöstä. Ainejärjestöiltä löytyy näiden lisäksi usein omia kerhoja, kuten kokkikerho tai pelikerho.

Miten voi muuten olla mukana järjestön toiminnassa?

Järjestötoiminnassa voi olla aktiivinen myös olematta missään pestissä. Monesti opiskelijat päätyvät hallitukseen tai toimihenkilöiksi oman mielenkiinnon ja ympäröivien ihmisten vuoksi. Ainejärjestössä toimiminen onkin loistava tapa tutustua uusiin ihmisiin niin omasta kuin muistakin järjestöistä. Aktiivinen jäsen on jäsen, joka osallistuu oman ainejärjestön tapahtumiin.

Aktiiviselle jäsenelle ainejärjestö antaa paljon. Hallituslaisena ja toimarina halutessaan oppii paljon uutta sekä pääsee kehittämään omia vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja!

Kirjoittaja on vuoden 2023–2024 opiskelijalähettiläs. Tutustu Ainoon