Oppilaita istumassa piirissä Future Camp -oppilaitoskiertueelta 2014.

Future Camp – oman tulevaisuuden pohdintaa yliopiston hakijan päivässä

Järjestimme osana yliopiston hakijan päivää 5.11.2021 kaksi puolen tunnin Future Camp -tilaisuutta, joissa osallistujille annettiin eväitä oman koulutusvalinnan ja tulevaisuuden miettimiseen. Future Camp –tulevaisuusleiri on 2014 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa luotu konsepti, jossa nuoret ja opiskelijat pääsevät miettimään tulevaisuuteen liittyviä odotuksia, uskomuksia ja unelmia. Leiriä on toteutettu erilaisille opiskelijaryhmille ja erilaissa tiloissa, niin koulun jumppasaleissa kuin Turun yliopiston Natura rakennuksen aulassa. Hakijan päivän tilaisuuksissa hyödynnettiin konseptia pienimuotoisesti ja toteutus oli Zoom-alustalla, kuten muukin hakijan päivän ohjelma tänä syksynä.

Tilaisuuden aluksi käsiteltiin tulevaisuuden työelämää ja sitä, että tulevaisuuden työtehtäviä ja niissä tarvittavia osaamisia on mahdotonta tietää tässä hetkessä. Omat isovanhempamme eivät olisi voineet kuvitella kaikkia niitä laitteita ja työtehtäviä, jotka ovat nyt luonteva osa elämäämme. Samalla tavalla 20-30 vuoden päästä työtä tullaan todennäköisesti tekemään tavoilla, joita emme osaa vielä nähdä mahdolliseksi. Tilaisuuteen liittyi lisäksi kaksi pohdintatehtävää, joista ensimmäinen ehdittiin toteuttaa.

Näkökulmia koulutusvalintaan

Jos koulutusvalintaa ei kannata (tai ei ole edes mahdollista) tehdä sen perusteella mikä tulevaisuudessa tulee olemana kannattavaa tai työllistävää, niin miten sitten? Isot globaalit muutosilmiöt on toki hyvä tiedostaa ja omaa suuntaa voi etsiä niihin nojaten. Tällaisia ovat länsimaissa vaikkapa digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja ekologinen kriisi. Näiden ilmiöiden ympärille uutta työtä todennäköisesti syntyy ja osaajia tarvitaan. Toinen näkökulma voi olla uuden työn tekemisessä tarvittavien taitojen kehittäminen. Nosteessa ovat olleet mm. yhteistyökyky- ja tunnetaidot, ongelman ratkaisutaidot, kriittisyys ja oppimaan oppiminen.

Koulutus- tai osaamisennakointia tärkeämpää on kuitenkin miettiä mikä on itselle tärkeää, minkä parissa jaksaa ja haluaa työskennellä useamman vuoden. Haastoimme osallistujia myös miettimään, millaisia uskomuksia heillä on maailmasta ja itsestään, ja kuinka todenperäisiä nuo uskomukset ovat. Mihin perustuu esimerkiksi käsityksemme tietystä koulutusalasta tai sen valitsemisesta? Entä ajatukset siitä, sopiiko ala itselle vai ei? Halusimme kannustaa hakijoita ajattelemaan näitä kysymyksiä avoimin mielin.

Loppuelämän vai tämän hetken valintoja?

Hakijan päivän Future Camp -tilaisuuksiin osallistui 35 lukiolaista. Puolen tunnin pituisessa ja netissä järjestetyssä tilaisuudessa ei kovin syvällisiin pohdintoihin ole mahdollista päästä. Toivottavasti osallistujille tarttui mukaan kuitenkin joitakin uusia näkökulmia koulutusvalinnan miettimiseen sekä oman tulevaisuuden ajatteluun. Koulutusvalinta tehdään kulloisenkin parhaan tiedon ja ymmärryksen mukaan, eikä sitä tarvitse tehdä loppuelämäksi. Maailma ympärillämme muuttuu, mutta niin myös me itse. On ok huomata valinneensa ”väärin” tai kiinnostua myöhemmin jostain täysin toisesta alasta. Jokaisen valinnan voi kuitenkin hyödyntää osana oman osaamisen kehittämistä ja askeleena omannäköiseen tulevaisuuteen.

Kysyimme lopuksi osallistujilta mitä uskomuksia, toiveita tai pelkoja heillä on tulevaisuuden työhön ja osaamiseen liittyen. Osa vastaajista uskoi kyllä löytävänsä itselle mielekkään opiskelupaikan ja suunnan. Monia kuitenkin mietitytti väärän valinnan tekeminen ensikertalaisstatuksen menettämisen takia tai että hankittu koulutus ei lopulta työllistäkään. Nämä ovat hyvin ymmärrettäviä huolia, jotka vaikuttavat yksittäisen opiskelijan valintaan, mutta joihin ei ole olemassa vastausta itse valintatilanteessa. Hakijan päivän Future Camp oli vain yksi puolituntinen muun ohjelman joukossa, mutta moni nuori voisi tarvita enemmänkin aikaa ja tukea oman valintansa pohtimisen tueksi.

Hakijan päivän Future Camp -tilaisuudet järjestettiin osana moniammatillisen uraohjauksen Osaamismatkalla-hankkeen kehittämistyötä.

Työpajoista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä sähköpostitse: tulevaisuusohjaus(at)utu.fi.

Blogin pääkuva on Future Camp -oppilaitoskiertueelta 2014, kuvaaja Pirita Männikkö.

Turun yliopiston BGG tohtorikoulun väitöskirjantekijöitä pohtimassa tulevaisuutta Future Camp -tilaisuudessa.
Turun yliopiston BGG tohtorikoulun väitöskirjantekijöitä pohtimassa tulevaisuutta Future Camp -tilaisuudessa 2019. Kuva Sari Miettinen.