Studytalkin keskustelijat studiolla.

Löydä oma koulutus- ja urapolkusi terveyden ja hyvinvoinnin alalta

STUDYtalk-sarjassamme opiskelija Fanny-Sofia jututtaa Turun yliopiston eri alojen asiantuntijoita opinnoista, alojen tulevaisuudennäkymistä ja uramahdollisuuksista. Millaisia erilaisia ja yllättäviäkin koulutus- ja urapolkuja eri aloilta löytyy? Ensimmäinen jakso käsittelee terveyden ja hyvinvoinnin alaa.

Sosiaalityön työelämäprofessori Oona Ylönen, biolääketieteen yliopisto-opettaja Juho Mäkelä, sekä opettajakoulutuslaitoksen yliopistolehtori Jaanet Salminen vastaavat Turun yliopistossa kasvatustiedettä opiskelevan Fanny-Sofian kysymyksiin opinnoista ja uramahdollisuuksista terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Ala on laaja ja monipuolinen, mihin sisältyy paljon muutakin kuin perinteinen terveydenhuolto.

Mikä teidät sai aikanaan kiinnostumaan urasta kasvatustieteiden, biolääketieteen ja sosiaalityön alalla?

Oona: Minut vei sosiaalityön pariin kiinnostus lasten oikeuksiin, asemaan ja hyvinvointiin. Minua kiinnosti myös tasa-arvoon, yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset. Lisäksi olen kiinnostunut ihmisistä ja ihmisten välisistä suhteista.

Juho: Olen ihan pikkupojasta lähtien ollut kiinnostunut luonnosta ja biologiasta. Viimeistään lukioikäisenä oli selvää, että kehitys- ja lisääntymisbiologiaan liittyvät kysymykset ovat niitä kaikkein kiinnostavimpia. Tällä hetkellä tutkin sitä, miten isien hankitut ominaisuudet tai altistumiset erilaisille kemikaaleille periytyvät tulevien sukupolvien terveyteen ja hyvinvointiin.

Jaanet: Minua on lukiosta lähtien kiinnostanut hyvinvoinnin kysymykset. Jotenkin törmäsin fysioterapiaopintoihin, joiden kautta minua alkoi kiinnostaa lasten hyvinvointi varhaiskasvatuksessa ja halusin tarkastella lasten ja nuorten hyvinvointia laajemmin.

Mitä valmiuksia hakijalla tulee olla, jos haluaa opiskelemaan alaa Turun yliopistoon?

Jaanet: Kannattaa ymmärtää, että vaikka minä ja Oona edustamme käytännönläheisiä aloja (sosiaalityö ja kasvatustieteet), niin pohjalle tarvitaan vahvat teoreettiset opinnot. Eli yliopisto-opinnot vaativat paljon lukemista. Mutta koulutus on sitä varten, että opitaan. Valmiiksi ei tarvitse osata mitään. Jos haluaa opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen pariin, täytyy olla kiinnostunut lapsista, nuorista ja yhteiskunnasta laajemminkin. Jos pohdit, oletko oikeanlainen tyyppi tälle alalle, niin haluan sanoa, että tänne tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä.

Juho: Ei ole mitään yhtä tietynlaista biolääketieteen opiskelijaa, mutta heitä yhdistää kiinnostus ihmisten terveyttä, sairauksia ja sairauksien hoitoa kohtaan. Samaa mieltä olen, että yliopisto-opinnot vaativat paljon työtä, vaikka jotkut oppivatkin nopeammin kuin toiset.

Oona: Sosiaalityö sopii monenlaisille ihmisille sukupuolesta ja elämäntilanteesta riippumatta. Joillain opiskelijoilla on ennestään jokin tutkinto. Vaikka yliopisto edellyttää aika paljon itsenäisyyttä, niin apua ja tukea on saatavilla. Yliopistossa oppii hakemaan tietoa ja arvioimaan tiedon luotettavuutta, mikä on arvokas taito työelämässä.

Opiskelija Fanny-Sofia jututtaa sosiaalityön työelämäprofessoria Oona Ylöstä, biolääketieteen yliopisto-opettajaa Juho Mäkelää, sekä opettajakoulutuslaitoksen yliopistolehtoria Jaanet Salmista.

Mihin kaikkeen kasvatustieteiden, biolääketieteen ja sosiaalitieteen opiskelijat voivat työllistyä?

Oona: Sosiaalityöstä voi valmistua sosiaalityöntekijäksi. Lisäksi voi työskennellä erilaisissa kehittämisen tehtävissä ja asiantuntijatehtävissä.

Juho: Biolääketieteestä voi työllistyä erilaisiin asiantuntija-, tutkimus-, tuotekehitys-, ja opetustehtäviin. Tutkimuspuoli työllistää todennäköisesti hyvin. Myös tuotekehitystehtäviä on tarjolla muun muassa lääkealan yrityksissä.

Jaanet: Tottakai opettajaksi, mutta kasvatustieteestä voi työllistyä myös aikuiskoulutustehtäviin ja tutkijaksi. Turun yliopistossa tehdään paljon elinikäiseen oppimiseen liittyvää tutkimusta. Opintojen jälkeen voi työllistyä myös kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin julkiselle tai yksityiselle sektorille.

Miksi opiskella juuri Turun yliopistossa?

Juho: Turun yliopisto on biolääketieteen tutkimuksen keskittymä. Meillä on täällä kansainvälisiä huippututkijoita monelta eri biolääketieteen alalta.

Jaanet: Yliopisto-opetuksen taustalla on tutkimus. Meillä on kaksi erittäin upeaa tutkimuskeskusta, joissa tehdään tosi monipuolisesti tutkimusta ihan pienten lasten oppimisesta sinne elämän loppupuolen oppimiseen saakka.

Oona: Turun yliopistossa sosiaalityötä kannattaa opiskella erityisesti sen takia, että täällä on moniammatillinen psykologian, logopedian ja sosiaalityön yhteinen opetusklinikka. Työelämässä moniammatillinen ymmärrys, osaaminen ja tekeminen on minusta sekä välttämättömyys että hienous. Lisäksi Turussa ei ole mitään vikaa ja tämän sanoo kuitenkin ihminen joka on asunut ensimmäiset 30 vuotta Tampereella.

Katso koko STUDYtalk-jakso videona: